در حال حاضر حجم فایل‌های «رهن کامل» در بنگاه‌ها نسبت به یک‌سال قبل کاهش پیدا کرده و از هر ۱۰ فقره آپارتمان اجاره‌ای، حداکثر ۴ موجر حاضر به دریافت ۱۰۰درصد اجاره‌بها به شکل پول پیش است.

از طرفی، سهم وزنی رهن در سبد اجاره‌بها که تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی، به بالای ۶۰درصد رسیده بود، هم اکنون کاهش پیدا کرده و در عمده فایل‌ها، نیمی از بهای کل اجاره به صورت اجاره ماهانه و نیمی دیگر به شکل رهن، از طرف موجران تعیین می‌شود.

«پول پیش» نقطه حساس بازار اجاره محسوب می‌شود و از آنجا که بنیه مالی عمده مستاجرها، با پرداخت رهن بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر، تناسب حداکثری دارد، هر نوع تغییر در وزن رهن و مقدار ریالی مبلغ رهن، پرداخت اجاره‌بها را سخت‌تر می‌کند.

علاوه بر تغییر ناگهانی در وزن «رهن» برخی موجران فرمول تبدیل اجاره ماهانه به پول پیش را نیز تغییر داده‌اند و علت آن را کاهش سود بانکی و عدم صرفه سپرده‌گذاری یکساله در بانک عنوان می‌کنند.

طبق فرمول قدیمی و سنتی، برای تبدیل اجاره ماهانه به رهن، هر ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه، به یک میلیون تومان پول پیش تبدیل می‌شود اما برخی موجران اخیرا، این تبدیل را با نرخ ۲۷ تا ۲۵ هزار تومان به یک میلیون تومان، انجام می‌دهند و همین شکل نامتعارف محاسبه رهن باعثافزایش دست‌کم ۱۰ درصدی مبالغ برای مستاجرهایی شده که خواهان رهن‌کامل هستند.