مدیرعامل کشتیرانی از احتمال آزادسازی تردد کشتی‌های ایرانی با پرچم ایران در آبراه‌های اتحادیه اروپا خبرداد و گفت: دادگاهی در اروپا، حکم به لغو تحریم کشتیرانی داده و ما نیز ادعای خسارت کرده‌ایم.

محمدحسین داجمر از شکایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر علیه اتحادیه اروپا در خصوص تحریم این ناوگان خبرداد و گفت: در مرحله بدوی و تجدیدنظر، دادگاهی در اروپا، حکم به نفع ایران داده است. در عین حال، به نظر می‌رسد تحریم کشتیرانی یک اقدام سیاسی است، چراکه با تغییر وردینگ، متن تحریم بر علیه ایران تغییر یافته و دوباره مصوب شده است تا تجارت ایران محدود شود.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: هدف اروپا این بود که تجارت و صادرات و واردات ایران را محدود کند، این در حالی است که کشتی نیز به عنوان یک وسیله مناسب حمل بار، رونق صادرات را در پی دارد، بنابراین با تحریم کشتیرانی تلاش داشتند که تجارت را به حداقل برسانند که این طور نشد.

وی تصریح کرد: هنوز تردد کشتی‌های ایرانی در آبراه‌های اروپا با پرچم ایران آزاد نشده است اما این جزء یکی از مواردی است که وزیر امور خارجه بر روی آن مذاکره کرده است و احتمال می‌رود که این تحریم برداشته شود، ضمن اینکه با فضایی که پیش روی مذاکرات هسته‌ای ایران قرار گرفته، امید می‌رود این مسائل حل شود.

داجمر ادامه داد: در دادگاه اتحادیه اروپا، طرح دریافت خسارت کرده‌ایم که به نظر می‌رسد به نتیجه برسد، چراکه همین دادگاه در دو مرحله، رای به نفع ایران داده اما به هرحال، امسال اوضاع کشتیرانی بهتر از سال گذشته است و صورت‌های مالی نیز این را به خوبی نشان می‌دهد.