مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ادامه روند سهمیه بندی گازوئیل، قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد را لیتری ۶۰۰ تومان اعلام کرد.

سید ناصر سجادی با اشاره به ادامه روند سهمیه بندی گازوئیل، گفت: سهمیه بندی گازوئیل با وجود افزایش قیمت ادامه می یابد و حذف نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه براساس مصوبه هیات دولت قیمت هر لیتر گازویل سهمیه بندی از لیتری ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: در صورتی که رانندگان خودورهای دیزلی کارت سوخت خود را هنگام سوخت ‌گیری همراه نداشته باشند می‌توانند از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کنند.

این مقام مسئول قیمت هر لیتر گازوئیل با قیمت آزاد ۶۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار داشت: محدودیتی برای فروش گازوئیل با قیمت آزاد به صورت کارتی وجود ندارد.