به گفته دبیر انجمن شرکت‎های هواپیمایی تا زمان آزادسازی شدن نرخ بلیت هواپیما نمی‌توان درباره تعیین نرخ بلیت بعد از تغییر قیمت سوخت، اظهار نظر کرد.

طبق ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ مکلف بوده، تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام می‌کرد و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌ شدن نرخ آنها اقدام می‌کرد.

حال با این شرایط و گذشت بیش از یکسال و یک هفته از زمان موعد به گفته فعالان این عرصه، هنوز آزادسازی نرخ بلیت‌ها اعمال نشده و در عین حال تک نرخی شدن سوخت اعمال شده است.

این درحالی است که با تک نرخی شدن سوخت و افزایش ۱۰۰ تومانی هر لیتر سوخت هواپیما، به نظر می رسد آزادسازی نرخ بلیت هواپیما راهی آسان‎تر از مدت زمان گذشته باشد اما به گفته دبیر انجمن شرکت‎های هواپیمایی تا زمان آزادسازی شدن نرخ بلیت هواپیما نمی‌توان درباره تعیین نرخ بلیت اعم از افزایش و تغییر قیمت اظهار نظر کرد.

مقصود اسعدی سامانی گفت: به طور طبیعی هزینه شرکت‎های هواپیمایی به دلیل افزایش دستمزد پرسنل، کارگران، نرخ تعرفه خدمات فرودگاهی و سوخت که آخرین آنها بود افزایش یافته است و باید اقدامی صورت گیرد تا این هزینه‌ها جبران شود.

به گفته وی، اجرای این مصوبه به دست دولت است و انجمن یا خود شرکت‌ها در اجرای آن نقش کمی دارند، بنابراین اجرای آزادسازی نیاز به مصوبه قانونی دارد و باید مجری قانون تکلیف آن را مشخص کند.

سامانی پیش‌تر نیز بعد از اعلام احتمال تک نرخی شدن سوخت گفته بود: ابتدا باید نرخ بلیت و مصوبه آزادی‎سازی بلیت مشخص و پس از آن تاثیر قیمت سوخت بررسی شود.

با نگاهی به ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد که باید تا پایان امسال تعیین تکلیف نرخ بلیت‌های هوایی اجرایی شود.