سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود با افزایش رشد اقتصادی هند، این کشور در سال ۲۰۱۶ با افزایش رشد ناخالص داخلی به ۷.۷ درصد، گوی سبقت را از چین برباید.

گزارش شش ماهه سازمان ملل متحد که روز گذشته منتشر شد حاکی است رشد اقتصادی هند در سال جاری ۷.۶ درصد و در سال آینده ۷.۷ درصد خواهد بود و از چین جلوتر خواهد زد.

براساس این گزارش چشم‌انداز اقتصادی کشورهای آسیایی جنوبی بسیار مطلوب‌تر خواهد بود به طوریکه اکثر اقتصاد این کشورها به لطف افزایش مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری انتظار افزایش رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۵.۲۰۱۶ خواهند داشت.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه رشد تا ۶.۷ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۶.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهند داشت که از پیش‌بینی قبلی ۶.۳ درصد در سال ۲۰۱۴ فراتر است.

براساس این گزارش، تاثیر رشد اقتصادی هند بر اقتصاد منطقه هم تاثیر گزار بوده که آمار پیش‌بینی قبلی را تکان داده است.

در سال ۲۰۱۵ تورم مصرف کننده میانگین ۲.۵ درصد خواهد بود که در کمترین میزان از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.

در گزارش سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است که قیمت نفت آرام آرام وضعیت بهتری پیدا کند و تقاضای جهانی برای این محصول افزایش می‌یابد. نرخ میانگین تورم نیز در سال ۲۰۱۶،۳ درصد پیش‌بینی شده است.

براساس این گزارش، پیش‌بینی شده است که میانگین تورم منطقه به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر برسد. این کاهش به دلیل افت اخیر قیمت نفت و قمیت مواد غذایی است.

همچنین این گزارش تاکید کرده است که سیاست‌های مالی بسیار مناسبی هم در کشورهای مانند هند و پاکستان اجرا شده که در کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی موثر است.

به هر حال علیرغم چشم‌انداز مناسب، اقتصاد آسیای جنوبی در سطوح مختلفی خواهد بود. توسعه پایدار مانند ذخایر انرژی، کاهش زیرساختها و مباحثسیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی همچنان به عنوان چالشی برای این کشورها خواهد بود.