مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل شرکت سایپا یدک با اشاره به حضور سایپا در نمایشگاه بین المللی اتومکانیکای ۲۰۱۵ استانبول گفت: حضور در نمایشگاه های بین المللی بی شک موجب ارتقاء سطح برند سایپا می شود.

وحیدزاده با مثبت ارزیابی کردن حضور سایپا در نمایشگاه اتومکانیکای استانبول ۲۰۱۵ افزود: تعامل و همکاری مستمر با سایر شرکتها و کشورها ضروری است و حضور در تمامی نمایشگاه های بین المللی باید از ابتدا با استراتژی و اهداف بلند مدت برنامه ریزی شود تا بتواند با اهداف و سیاست های گروه سایپا همخوانی مناسبی داشته باشد.

مدیرعامل سایپا یدک با اشاره به استقبال مردم و متخصصین از غرفه سایپا در نمایشگاه استانبول گفت: نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای مذاکرات و ایجاد تعامل با سایر شرکت های مطرح جهان است و همچنین موجب افزایش دانش و استفاده از تجارب سایر شرکت ها در راستای صادرات و همچنین تامین قطعات می شود که باید از این فرصت طلایی به نحو شایسته ای بهره برداری کرد.

گفتنی است نمایشگاه اتومکانیکای ۲۰۱۵ ترکیه با حضور گروه خودروسازی سایپا و شرکت های قطعه ساز از سراسر دنیا در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است و با استقبال خوبی روبرو بوده است.