مهندس مدنی در این حکم با تاکید بر سرلوحه قرار دادن ارزش های سازمانی، تعامل و مشارکت با سایر شرکت های گروه و بهره مندی از تمامی امکانات و فرصت های در اختیار در انجام امور و وظایف محوله به خصوص در بهبود و ارتقا سطح کیفی و عملکردی حوزه مالی و اقتصادی شرکت سایپا و شرکت های گروه را خواستار شده است.
گفتنی است مهندس عموزاده عضو موظف هیات مدیره گروه سایپا میباشد و پیش از این با سمت های مدیرعامل شرکت بن رو، قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش محصولات، مدیرعامل شرکت سایپایدک و مدیر فروش گروه خودروسازی سایپا فعالیت داشته است.

لازم به ذکر است مهندس عموزاده شرکت بن رو ساوه را که پیش از این با مشکلات عدیده ای در بحثتولید و فعالیت روبرو بوده است را به یکی از سایت های فعال تولیدی گروه سایپا تبدیل کرده که هم اکنون در این شرکت خودروهای آریو و سایپا ۱۵۱ تولید و عرضه می شود.