قیمت نفت خام برنت با ۲۶ سنت افزایش به بشکه‌ای ۶۵/۰۹ و نفت خام امریکابا ۱۰ سنت افزایش به بشکه‌ای ۵۷/۰۹ رسید.

تحلیل‌گران دلیل اصلی این افزایش قیمت را اتفاقات امروز خلیج‌فارس دانستند.

امروز یک شناور با پرچم سنگاپور که وارد آب‌های ایران شده بود، ‌توسط گارد ساحلی توقیف شد.