بر اساس آمار گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۳،۱۰۲ هزار و ۶۸۳ خودروی سواری به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد.

بر اساس آمار گمرک در سال ۹۳، تعداد ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ خودروی سواری به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار به کشور وارد شد.

این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۳۱.۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ تنها در اسفند ماه سال ۹۳ تعداد ۱۰ هزار و ۳۷۶ خودروی سواری به ارزش ۲۴۶ میبلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۷۲ دلار به کشور وارد شد.

این میزان واردات در مقایسه با اسفند ماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۴۱ درصد و از نظر ارزش ۲۷.۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.