مشاور انجمن خودروسازان در پاسخ به اظهارات امروز رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور مبنی بر اینکه " براساس بررسی‌های انجام شده پراید، پیکان و وانت نیسان پرحادثه ترین خودروها هستند " جوابیه ای را در این راستا ارسال کرد.

داوود میرخانی رشتی در جوابیه ارسالی با اشاره به اینکه گفته می شود خودروی پراید پر تصادف ترین خودروی کشور عنوان کرده چرا همزمان گفته نمی شود که خودروی پراید پر تعداد ترین خودرو کشور است.

متن کامل جوابیه در ادامه از نظر می گذرد:

۱ - در بسیاری از کشورهای نامسلمان ارائه گزارش ناقص نه تنها خلاف اخلاق بلکه جرم محسوب می شود، در دادگاهای این کشورها فرد شاهد باید همزمان ۳ قسم را بخورد، راست میگویم، تمام راست می گویم، جزء راست نمی گویم.

۲ - تاکید راقم این سطور، فراز دوم است، تمام راست را می گویم است چون در اکثر مواقع، گزارش نیمی از واقعیت، نوعی دوری از واقعیت و شاید حتی خلاف واقعیت باشد.

۳ - در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که آحاد جامعه خود را پیرو رسول مکرمی می دانند که هدف بعثت خود را پیاده سازی مکارم اخلاقی در جامعه ذکر فرموده اند، بسیار زشت و قبیح است که در گزارشات مسئولین مملکتی رعایت اصول اخلاقی نشود.

۴ - گفته می شود خودروی پراید پر تصادف ترین خودروی کشور است اما همزمان گفته نمی شود که خودروی پراید پر تعدادترین خودروی کشور است.

۵ - هر چند گزاره اول می تواند بخشی از واقعیت باشد، اما فقط پس از گفتن گزاره دوم، مردم جامعه می توانند قضاوت صحیح و درستی پیدا کنند.

۶ - اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوئیم، مسئولین مملکتی باید گزارش صحیح و کاملی از هر واقعیت، یا برنامه ای ارائه نمایند یعنی به غیر از ارائه ارقام مطلق، نسبت های مربوطه را هم ارائه نمایند و بگویند تعداد تصادفات خودروی الف به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی در حال تردد فلان مقدار است و تعداد تصادفات خودروی ب به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی در حال تردد بهمان مقدار است و …

۷ - سعی کنیم با اطلاعات ناقص به مردم، آنها را را دچار تشویش و قضاوت نابجا نکنیم.