ولی‌ا… سیف، از کشف ۱۴ اختلاس جدید در جریان خانه تکانی نوروزی بانک مرکزی خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «۴ فروند اختلاس هفت هزار میلیاردی زیر فرش بود، ۳ فروند افتاده بود پشت مبل، ۵ فروند توی کمد دیواری و ۲ تا هم زیر یخچال پیدا شد.» آقای سیف مژده داد که صدها اختلاس زیر هزار میلیارد هم در جریان خانه تکانی پیدا شده ولی به علت عدم نیاز به این خرده اختلاس‌ها، همه را ریختند دور.» بعد از تمام شدن اظهارات رئیس بانک مرکزی، خبرنگاران او را دوره کرده و سؤالات متعددی از قبیل؛ " حجم نقدینگی در این ١٠ سال چه تفاوتی کرده؟ " یا " ارزش پول ایران در این ١٠ سال چقدر کمتر شده؟ " و " تورم در این ١٠ سال چه سیری را طی کرده؟ " از وی پرسیدند. آقای سیف بدون اینکه چیزی بگوید، نگاه لوک خوش شانس اندر دالتونی به خبرنگاران نمود و یک اسکناس جدید پنجاه هزار ریالی از جیب خود درآورد و به خبرنگاران نشان داد. این نشست خبری با یک دقیقه سکوت به احترام اسکناس قدیمی٥٠ تومانی به پایان رسید!