غول های نفتی جهان برای ورود به بازار ایران بی صبرانه انتظار می کشند.

روزنامه ' ینی مساژ ' چاپ ترکیه با درج این خبر، با عنوان ' توافق نفتی ایران با غرب ' نوشت: شرکت های غربی قبل از توافق نهایی هسته ای ایران و گروه ۱ + ۵ برای استفاده از ظرفیت های بالای نفت و گاز ایران بی صبرانه در تلاش برای ورود به بازار ایران هستند.

ینی مساژ همچنین در این گزارش می نویسد: منابع نفتی ایران به حدی غنی است که حتی اگر منابع جدید نفتی در ایران کشف نشود، این کشور برای ۵۰ سال آینده دارای منابع نفتی و ۸۰ سال آینده منابع گازی است ولی شرکت دولتی نفت و گاز ایران منابع جدید نفتی را نیز شناسایی و کشف می کند.

به نوشته ینی مساژ، تاکنون در زمینه شناسایی منابع احتمالی نفت در گنبدهای نمکی ایران فعالیتی صورت نگرفته و برای فعالیت در این زمینه با یک شرکت اروپایی توافق شده است و در حال حاضر ایران سرگرم مذاکره با ۱۸ شرکت مختلف برای اکتشاف در ۴۰ حوزه نفت و گاز متفاوت است.