مهندس محمدرضا نعمت زاده در این بازدید از نزدیک در جریان توانمندی های گروه خودروسازی سایپا و شرکت های زیرمجموعه آن در حوزه تولید قطعات و مجموعه های خودرویی قرار گرفت. بر اساس این گزارش مهندس سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در این بازدید گزارشی از فعالیت های شرکت های گروه سایپا در زمینه تولید قطعات، نحوه برنامه ریزی تولید، امکانات موجود در شرکت های گروه، فرایند همکاری قطعه سازان زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا و شرکت های خارجی و سایر موارد مربوط را ارائه کرد.

گفتنی است گروه خودروسازی سایپا در نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو حضوری فعال داشته و در سالن ۳۵ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران پذیرای علاقه مندان خواهد بود.