دو میلیون شغل بی تصدی را نخستین بار مدتی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. پس از او رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی حتی رقم را بیشتر اعلام کرد.

عبدالرسول پورعباس آمار این مشاغل را ۲.۵ میلیون نفر ذکر کرد. علت اصلی از نگاه او نداشتن مهارت متقاضیان است. موضوعی که هرچند وزیر کار تایید می‌کند اما علت دیگری هم از نگاه او دخیل است.

علی ربیعی اعتقاد دارد نگاه کارجویان به اشتغال عوض شده است. او اشاره کرده بود که این مشاغل بدون متصدی، شغل‌های سخت و فیزیکی هستند که خریداری ندارند. در واقع همان کارهای سختی که از نگاه برخی در تصرف اتباع بیگانه است. به همین دلیل ربیعی صراحتاً بیان کرده بود: «نیازمند تغییر تیپولوژی نیروی کار هستیم.»

مساله‌ای که معاون توسعه اشتغال وزارت کار به گونه‌ای دیگر بیان می‌کند. حسن طایی می‌گوید متقاضیان شغل باید کمی سطح انتظارات خود را پایین بیاورند و پس از یافتن شغل به تدریج رشد کنند. درخواستی که از نگاه تحصیل‌کرده‌های دیروز و متقاضیان امروز شغل در بازار کار، شاید چندان خوشایند نباشد. با این حال به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلاً تنها می‌تواند برای حل این مشکل از همین راهکار «درخواست» استفاده کند.

اما از سوی دیگر نکته قابل توجه تعداد کل بیکاران کشور است. در حالی حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در اقتصاد ایران وجود دارد که طبق آمارهای برخی مسوولان به همین میزان نیز فرصت شغلی در کشور وجود دارد که متصدی ندارند. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در حال حاضر حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارد. بیکارانی که به دلیل نداشتن مهارت یا نبودن فرصت‌های شغلی نتوانسته‌اند مشغول به کار شوند.

از این میزان بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مرد و حدود ۷۰۰ هزار نفر زن هستند. همچنین یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش شهری و ۵۰۰ هزار نفر دیگر در بخش روستایی کشور هستند. موضوع قابل توجه دیگر این است که از این دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، ۷۰۰ هزار نفر آنها جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال و حدود ۸۰۰ هزار نفر دیگر آنان جوانان ۲۴ تا ۲۹ سال هستند. این گروه متقاضیان جوانی هستند که احتمالاً تجربه کاری کمتری دارند و نیاز در بخش‌های آموزش مهارتی در این گروه نسبت به متقاضیان با‌تجربه بیشتر به نظر می‌رسد. همان عاملی که از نگاه پورعباس باعثشده اکنون مشاغلی بدون متصدی وجود داشته باشند. به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر وزارت کار برای حل این مشکل مساله نوع نگاه‌ها به اشتغال را هم تغییر ندهد حداقل می‌تواند در عرصه مهارت‌آموزی اقداماتی انجام دهد که شاید دیگر از نگاه کسانی مانند رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی مشاغل بدون متصدی در کشور وجود نداشته باشد.