معصومه ابتکار در جلسه شورای ادارای استان کرمان اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تاکید دارد براساس قانون، نگاه کارشناسی و مصالح عمومی حرکت می کند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، باید تلاش کنیم مشکلات کشور در زمینه های مختلف را با حاکم کردن نگاه اعتدالی و امید رفع کنیم و دولت توانسته ظرف یک سال گذشته فضای آرامش و امید را به جامعه برگرداند، تصریح کرد: دولت یازدهم فضا را برای ارائه نظرات مختلف باز کرده و دولتی نقدپذیر است.

این مقام مسئول بیان کرد: امیدواریم شاهد تحول اقتصادی، فکری و سیاسی در کشور باشیم و در همه عرصه ها نشاط، امید و تلاش برای ایجاد اشتغال و رونق شکل بگیرد.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: این نوید را می دهیم که مسائل را به هیچ عنوان بخشی نمی بینیم و محیط زیست با همه جا سر و کار دارد. هر نوع فعالیتی که کوچک ترین تاثیری را بر عناصر طبیعت داشته باشد، با این سازمان ارتباط پیدا می کند.

ابتکار با بیان اینکه دولت تدبیر و امید بخشی از نگاه اعتدالی خود را در حوزه محیط زیست به اثبات رسانده است گفت: وضعیت خوبی در شاخص های ملی محیط زیست در مقایسه با شرایط بین المللی نداریم و اگر با روند گذشته پیش برویم، حتما به جهت مناسبات اقتصادی، اجتماعی و بهداشت دچار ضرر و زیان بعضا برگشت ناپذیر خواهیم شد.

وی با بیان اینکه امروز بحثپیوند اقتصاد و محیط زیست غیرقابل انکار است، تصریح کرد: تجربه داخلی و بین المللی کشور در این حوزه هزینه ها را داده و تخریب جنگل و خشک شدن تالاب ها را داریم.

ابتکار تصریح کرد: در شاخص های جهانی رتبه عملکرد محیط زیست ایران در سال های گذشته سقوط داشته و در دو بحثاصلی آب و انرژی کاملا اسراف گرایانه عمل کرده ایم و باید بحثتوسعه پایدار را مورد توجه قرار دهیم و باید برای نسل آینده منابع را نگه بداریم و به این بر می گردد که توسعه را داشته باشیم و معادلات و شاخص های محیط زیست را نیز جدی بگیریم.

وی بیان کرد: پرت انرژی در ایران بسیار بالاست و حتی ۱۲ برابر برخی کشورهای فعال اقتصادی انرژی مصرف می کنیم که این مسئله محل تردید و بازنگری بسیار جدی است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: دولت در هر دو زمینه آب و انرژی سیاست های جدی در نظر گرفته و باید حتما انقلابی در شیوه های مدیریت مصرف در بخش کشاورزی و سیستم های آبیاری راه بیفتد و باید خیلی سریع این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: باید یک چرخش کامل در این زمینه در بحثآبیاری، الگوی کشت و مصرف سم و کود داشته باشیم تا بتوانیم بهره وری، اشتغال و تولید این بخش را داشته باشیم.

ابتکار گفت: رویکرد دولت در بودجه ۹۳ به خوبی نشان داده شده و پیش بینی هایی در این زمینه ها داشته ایم و در سطح استان ها توجه به معادلات توسعه نه لزوما همگام با آلودگی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: از فعالیت صنعت استقبال می کنیم و این فعالیت باید در تائید تعیین محل قرار گرفتن باشد و تکنولوژی و تجهیزات باید سبز باشد.

ابتکار با بیان اینکه، امروز مبنای اقتصاد سبز این است که هر فعالیت تولیدی و اشتغالی، در درون خود در مرحله طراحی و ایده پردازی ملاحظات زیست محیطی را ببیند، افزود: اگر به این امر توجه نشود، واحدهای صنعتی در ادامه کار و فعالیت هزینه هایی را متحمل خواهند شد و در غیر این صورت این هزینه را به مردم تحمیل نموده است. به عنوان مثال با سیاست های دولت و جدیت وزارت صنعت ومعدن، خودروسازی در حال اجرای استاندارد یورو۴ است و تا قبل از این مردم هزینه ها را می پرداختند.

معاون رییس جمهور اظهار کرد: محور اقتصاد سبز از برنامه های رییس جمهور است و دولت در این بخش کار می کند و حتما خواهان بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور هستیم و می خواهیم فضای سالمی برای کار و فعالیت و بازی فرزندانمان داشته باشیم و باید این مسائل را با هم متعادل کنیم.

ابتکار آمایش سرزمینی مبتنی بر معادلات زیستی محیطی را پیشنهاد کرد و تصریح کرد: بحثمهم حفاظت محیط زیست، عدالت بین نسلی است و باید برای آیندگان نیز بگذاریم و اگر می خواهیم پایداری محیط زیست داشته باشیم، باید مدیریت کنیم و شدنی است.