ملت ایران: در این زمینه رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور نیز با تایید این موضوع اظهار کرده که پیش بینی می شود رکود بازار همچنان ادامه داشته باشد.

به گفته حسن زمانی افشار، طبق یک عرف عمومی مصرف کنندگان ایرانی از خریدن کالاهایی که قیمت آن ها در حال کاهش است خودداری می کنند.

در این شرایط بازار خودروهای داخلی نیز به دو دسته پلاک ۹۱ و پلاک ۹۲ تقسیم شده است به گونه ای که قیمت خودروهای پلاک ۹۱ به طور میانگین یک میلیون تومان ارزان تر از خودروهای پلاک ۹۲ است.

قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:

نوع خودرو پلاک۹۱ پلاک ۹۲
سایپا ۱۱۱ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار -
سایپا ۱۳۱SL ۱۴ میلیون ۱۵ میلیون
سایپا ۱۳۱SX ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار
تیبا ۱۸میلیون ۱۹ میلیون
تندر ۹۰ پارس خودرو E۲ ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار
مگان ۷۵میلیون -
۲۰۶ صندوق دار V۸ ۳۶میلیون ۳۸ میلیون
۲۰۶ صندوق دار V۹ ۴۷میلیون -
تندر ۹۰ ایران خودرو E۲ ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار
پژو پارس سال ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار ۳۰میلیون و ۸۰۰ هزار
پژو ۴۰۵ ۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار