ملت ایران: جعفری قادری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یارانه نان در لایحه بودجه امسال بیش از سال گذشته پیش بینی شده؛ چراکه قیمت خریدی گندم هم نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، اما به نظر نمی رسد قیمت نان تغییر کند.

وی افزود: قیمت گندم توسط شورای اقتصاد تعیین می شود اما یارانه ای که برای گندم پیش بینی شده، براساس اعلام دولت دو، سه هزار میلیارد تومان بیش از سال گذشته است.

قادری تصریح کرد: اگر قیمت نان بخواهد تغییری داشته باشد باید در قالب طرح هدفمندی داشته باشد و ما خارج از آن نمی توانیم تغییر قیمتی در نان داشته باشیم چراکه نان جزو اقلام یارانه ای است. اما با توجه به اینکه یارانه آن در بودجه بیش از سال گذشته دیده شده، نباید مشکلی در این رابطه وجود داشته باشد.