محمد علی قادری در این خصوص گفت: پس از جلسات مکرری که با شورای رقابت برگزار شد قیمتهای جدید مصوب گردید و کلیه قیمت های اعلام شده تحت نظارت و تائید شورای رقابت بوده و در راستای حمایت از تولید و مصرف کننده این قیمتها مصوب شده است.
وی اتصریح کرد: اعمال تورم بخشی سال گذشته توسط شورای رقابت بر قیمت نهایی خودروها در جهت تحت پوشش قرار دادن بخشی از افزایش هزینه های تولیدی بوده و نظر به ماهیت اقتصادی شرکت سایپا، افزایش قیمت خودرو امری اجتناب ناپذیر است.
معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا افزود: قیمت خودرو ها و شرایط فروش محصولات هم اکنون بر روی سایت گروه خودرو سازی به آدرسwww. saipagroup. ir موجود می باشد.