فریدون امجدیان در گفت و گو با سایپانیوز با اشاره به همکاری کمیته حسابرسی داخلی سایپا با هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: این کمیته در تمام طول مدت زمان فعالیت هیات تحقیق و تفحص، بیشترین تعامل و همکاری را با آن ها داشته و تلاش کرده گزارشات جامع و کاملی از حسابرسی های خود را در اختیار این هیات قرار دهد.
وی افزود: ذکر این نکته در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که فقدان واحدهای حسابرسی داخلی اثربخش در سایپا موجب عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف مالی شده، صحت ندارد زیرا اعضای هیات تحقیق و تفحص از کارکنان حسابرسی داخلی سایپا و کمیته حسابرسی شکل گرفته در این مجموعه شناخت کامل دارند و این مدیریت در زمان تحقیق و تفحص هرگونه اطلاعات، اسناد و گزارشات مورد نیاز هیات را ارائه کرده است.
وی افزود: همکاران این مدیریت عضو جامعه حسابداران رسمی کشور محسوب شده و دارای سوابق بسیار حرفه ای در حوزه حسابرسی هستند که اعضای تیم تحقیق و تفحص به این موضوع اذعان نموده اند.
وی تصریح کرد: علیرغم تغییرات زیادی که در حرفه حسابرسی داخلی در چند سال اخیر ایجاد شده، این دانش و تجربه در حسابرسان داخلی سایپا وجود داشته تا با استقرار کنترل های داخلی و عملیاتی، کمیته حسابرسی مربوطه را شکل دهند.
امجدیان در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته حسابرسی به واسطه الزام سازمان بورس در سایپا شکل گرفته و برگزاری جلسات آن به صورت جدی دنبال شده است؛ ضمن این که صورت جلسات مربوط به این کمیته نیز به صورت کامل و جامع در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار داده شد.
مدیر حسابرسی داخلی سایپا در خصوص ترکیب اعضای کمیته حسابرسی گفت: افراد مستقل شناخته شده در سازمان بورس و مجامع علمی و تخصصی عضو کمیته حسابرسی سایپا هستند به گونه ای که ریاست این کمیته بر عهده نایب رییس جامعه حسابداران رسمی ایران و دیگر عضو ارشد این کمیته عضو هیات علمی دانشگاه تهران است.
وی تاکید کرد: سازمان بورس به صورت مکرر بر تلاش و جدیت این کمیته در خصوص ماموریت های محوله در چارچوب های قانونی اذعان داشته است.
وی افزود: بر اساس الزامات قانونی سازمان بورس جلسات کمیته حسابرسی سایپا باید در سال حداقل ۶ مرتبه تشکیل می شده اما با توجه به اهمیت فعالیت ها و تلاش جهت افزایش اثربخشی نظارت ها این جلسات ۲۳ مرتبه در سال گذشته شکل گرفته است.
مدیر حسابرسی داخلی سایپا در خاتمه گفت: این مدیریت در عمده فعایت های جاری شرکت نقش نظارتی و تعامل مستقیم با واحدهای ذیربط را داشته و از طریق حضور در کمیسیون های معاملات، مناقصه ها، مزایده ها و بررسی قراردادهای منعقد شده در خصوص کمیسیون های مزبور و همچنین عملکرد واحدهای مختلف به منظور رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مضافاً مشارکت در تدوین آیین نامه ها در راستای استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب و اثربخش فعالیت می کند که بسیاری از اقدامات مزبور منتج به تهیه گزارش که در برخی موارد به صورت شفاهی است می شود.