ابراهیم پورفرج درباره میزان ثبت نام تورهای ورودی به کشور و اینکه رئیس سازمان میراثفرهنگی اعلام کرده بود ظرفیت تورها و هتلها برای گردشگران خارجی تا سال ۲۰۱۴ پر شده است، به خبرنگار مهر گفت: نه تنها برای سال ۲۰۱۴ بلکه هتلهای ۴ و ۵ ستاره و هتلهای سنتی مناسب در شهرهای شیراز، یزد و اصفهان برای سال ۲۰۱۵ نیز توسط تورهای ورودی به ایران رزرو شده است.

وی گفت: هر چقدر در سالهای گذشته با رکود ورود گردشگر مواجه بودیم اکنون یکی دو سال است که با افزایش ورود گردشگران خارجی رو به رو شده ایم. هتلهای خوب کشورمان را برای گردشگران ورودی در نظر می گیریم اما از آنجا که این هتلها تعدادشان کم است، برای سال ۲۰۱۵ نیز رزرو شده اند.

پیش از این رئیس سازمان میراثفرهنگی گفته بود که در حال حاضر هتلهای ما برای تورهای ورودی سال ۲۰۱۴ تمام شده و جای خالی ندارد و از هم اکنون برای سال ۲۰۱۵ هتل رزرو می کنند که این نشان می دهد آینده ما امیدوارکننده است.