ملت ایران: مشاور انجمن خودروسازان ایران معتقد است در شرایط کنونی اگر قطعات مورد نیاز برای نصب ایربگ به خودروسازان ارائه نشود حتی تا ۶ ماه آینده هم خودروسازان قادر به نصب ایربگ بر روی محصولات خود نیستند.

داوود میرخانی رشتی افزود: در حال حاضر خودروسازان لوزام و قطعات نصب ایربگ بر روی خودروهایشان را در اختیار ندارند و با توجه به اینکه تمام لوازم نصب ایربگ وارداتی است، به دلیل تحریم و نبود منابع کافی خودروسازان قادر به تهیه آنها نیستند.

میرخانی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه واردات ایربگ به دلیل نبود ارز و گشایش اعتبار، گفت: شرکت های خودروساز باید ایربگ را از شرکت های سازنده این قطعه خریداری کنند که در حال حاضر این سازنده ها با مشکل واردات قطعات اولیه ایربگ برای مونتاژ روبرو هستند.

وی تاکید کرد: در حالی مسئولان مربوطه بر لزوم نصب ایربگ و رعایت استاندارد یورو ۴ تأکید دارند که خودروسازان تمام ادله خود برای عدم نصب ایربگ را به مراجع مربوطه اعلام وعنوان کرده اند که قطعات و سوخت برای انجام این استاندارد ها وجود ندارد.

مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل تأمین ایربگ در مدت دو ماه برطرف نمی شود، گفت: دولت مهلت دوماهه برای نصب دو ایربگ بر روی خودروها را صادر کرده و این در حالی است که مشکل تأمین ایربگ در عرض دو ماه برطرف نمی شود و پس از گذشت این مدت، باز هم کش مکش بر سر نصب ایربگ ادامه خواهد داشت.