به گزارش ملت ایران به نقل از تسنیم، ایرج خسرونیا در تشریح مشکلات دارویی کشور اظهار داشت: در حال حاضر یکسری دارو در گمرک کشور مانده است که شرکت های دارویی برای ترخیص آن اقدام نمی کنند زیرا منتظر هستند تا وضعیت اختصاص ارز دارو مشخص شود.
دارو از نان شب هم واجب تر است
وی افزود: دولت چند وقت پیش اعلام کرد که دارو از این به بعد ارز مبادله ای می گیرد ولی بعد از مدتی متوجه شدند که این کار اشتباه است چون دارو از نان شب هم واجب تر است زیرا می توان به جای نان گندم، جو مصرف کرد ولی یک مریض نمی تواند دارو مصرف نکند چون بیماریش وخیم می شود.
شرکت های دارویی به فکر مردم گرفتار نیستند
خسرونیا با بیان اینکه شرکت های داروی منتظر هستند تا ارز دارو از نظر تخصیص ۱۲۰۰ تومانی یا ۲۴۰۰ تومانی مشخص شود تا آن زمان داروهایشان را از گمرک ترخیص کنند، تصریح کرد: این در شرایطی است که این شرکت های دارویی به دنبال سودهای کلان خود هستند زیرا اگر دارو را با هر ارزی دریافت کنند می خواهند با قیمت بالاتری به مردم بفروشند و به فکر گرفتاری مردم نیستند.
وی در پاسخ به این پرسش که مگر وزارت بهداشت این شرکت های دارویی را کنترل نمی کند، بیان داشت: چرا کنترل می کند ولی همه این شرایط منوط به آن است تا دولت دقیقاً ارز دارو را مشخص کند تا این داروهایی که در حدود دو الی سه ماه است در گمرک باقی مانده است ترخیص شود.
قطع واردات دارو به ایران
خسرونیا به دیگر مشکل حوزه دارو مبنی بر قطع واردات دارو به کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از شرکت های دارویی بزرگ دنیا تصمیم گرفته اند دیگر به ایران دارو ارسال نکنند و بر این مبنا کارمندان خود که در ایران مشتری پیدا می کردند را مرخص کرده اند زیرا عنوان می کنند که ارسال دارو به ایران دیگر سودی ندارد و اگر هم سودی داشته باشند پول آن به موقع پرداخت نمی شود.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ادامه داد: این در شرایطی است که معاونت سابق سازمان غذا و دارو بخشنامه ای را مصوب و اعلام کرده بود مبنی بر اینکه شرکت های دارویی دیگر حق تبلیغ داروهایشان را در ایران ندارند و این به معنای آن است که ما یک عقب گرد ۱۰۰ صد ساله به گذشته خواهیم داشت.
خسرونیا تصریح کرد: به هرحال بسیاری از هزینه های کنگره های علمی و پزشکی را شرکت های دارویی تامین می کنند و وقتی آنها نتوانند در ایران تبلیغ دارو خود را داشته باشند که بسیار هم این کنگره های علمی و پزشکی برای متخصصان ضروری است هیچ انگیزه ای برای حضور این شرکت های داروسازی خارجی در ایران نیست.
عقبگرد ۱۰۰ ساله در حوزه دارویی کشور
وی ادامه داد: این در شرایطی است که یک پزشک نیز باید از داروهای جدید برای درمان بیماران خود مطلع شود و اگر این داروهای جدید تبلیغ نشود مسلماً دانش پزشکی کشورمان یک عقب گرد ۱۰۰ ساله خواهد داشت.
پزشکان داروهای ارزان و ایرانی تجویز کنند
خسرونیا با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران اظهار داشت: البته ما در این کنگره هم به پزشکان توصیه خواهیم کرد که در وهله نخست داروی ارزان و ساخت مملکت خودمان را برای بیماران تجویز کنند تا مردم گرفتار در شرایط کنونی دچار هزینه های سنگین داروهای گران نشوند.
وی با غلط عنوان کردن بخشنامه و مصوبه معاونت غذا و دارو مبنی بر جلوگیری از تبلیغ شرکت های داروی خارجی بیان داشت: این تصمیم بر این مبنا شده است که پزشکان از داروهای جدید خارجی اطلاع نیابند تا آن را برای بیماران تجویز نکنند زیرا کشور در حال حاضر دچار مشکل ارز است و نمی تواند این داروها را وارد کند در حالی که این روند صحیح نیست و بهتر است مجلس و دولت هر چه سریعتر ارز دارو را مشخص کنند و یک شبه اقدام به تصمیمات عجیب و قریب نگیرند.
مجلس و دولت تکلیف ارز دارو را زودتر مشخص کنند
خسرونیا با اشاره به میلیون ها دلار دارو که در گمرک کشور به دلیل عدم مشخص شدن ارز همچنان در انبارها باقی مانده است، خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو باید هر چه سریعتر مصوبه قبلی خود مبنی بر منع تبلیغ داروهای خارجی در کشور را باطل کند و به شرکت های وارداتی نیز فشار لازم را بیاورد تا آنها داروهای مورد نیاز مردم را از گمرک ترخیص کنند که لازمه همه این موارد مشخص شدن تکلیف ارز دارو است.