چند سالی است رونق از بازارهای اقتصادی کشور رو برگردانده است؛ انگار رکود دیگر بخشی از اقتصاد بیمار کشور محسوب می شود. تولیدکنندگان و صنعتگران در ماه های گذشته به دفعات از شرایط بحرانی تولید سخن گفتند و حال با بسته دولت برای خروج از رکودآنان را به آینده امیدوار کرده است. احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی با حضور در کافه خبر عنوان کرد که این بسته شاید کم و کاستی های داشته باشد، اما حرکت و جهشی مثبت در جهت بیرون آمدن از رکود است..
وی در گفت و گوی خود در کافه خبر گفت: «یکی از مباحثی که اکثر بنگاه های اقتصادی و تولیدی ما امروز با آن رو به رو هستند، چگونگی فعالیت های کسب و کار و بازاریابی در شرایط رکود است. به هر حال باید بپذیریم که در شرایطی به سر می بریم که اقتصاد شرایط رونق ندارد و دوران کساد و رکود را طی می کند و این دوران اگر واقع بین باشیم ممکن است که هنوز هم ادامه داشته باشد.»
روستا با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد در دولت دهم افزود: «در شرایط رکود قطعا راهکارها و رفتارها و خیلی از پدیده های که با آن رو به رو هستیم مثل شرایط عادی و رونق نیست. بنابراین باید یاد بگیریم که در این شرایط باید چه گام های را برداریم و چه کارهای را انجام دهیم که موفق باشیم.»
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «من همیشه در چنین شرایطی از مدیران و صنعتگران و دیگران خواهش می کنم که اولین کاری که می کنید پذیرش واقعیت است. همین که بپذیریم در رکود هستیم و در حال حاضر باید چه کاری انجام دهیم قطعا می توان هم از تجربیات خود و دیگران به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.»
روستا بر این باور است که در شرایط رکود به هیچ عنوان نباید ناامید شد: «از دیدگاه من در شرایط رکود به هیچ عنوان نباید تولید کنندگان و صنعتگران پا پس بکشند زیرا عقب نشینی مساوی است با ورشکستگی. در چنین شرایطی کسانی می توانند سرمایه خوبی کسب کنند که رکود را به عنوان یک فرصت تلقی کنند.»
وی در ادامه افزود: «امیدواری برای صنعتگران و تولید کنندگان ما بسیار حیاتی است. نباید فراموش کرد که دولت یازدهم برای خروج از رکود اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و یا در حال برنامه ریزی های کارآمد است. بسته خروج از رکود در کنار تقص های که دارد بسیار بسته منسجم و اگر اجرایی شود قطعا رکود کشور را تا حدی خنثی می کند. پس این نوید را به بنگاه های تولیدی می دهیم که روزهای خوبی در پیش است فقط امید خود را از دست ندهند.»
قابل ذکر است که متن کامل این نشست به زودی در خبر آنلاین منتشر می شود.