بازارهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی حداقل منطقه خاورمیانه را از لیست برنامه های خود برای کوتاه مدت فراموش کرده اند..
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسسه بیزینس مانیتور وضعیت کشورهای اروپایی را مرور کرده است. این بررسی نشان می دهد کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه به دلیل ناامنی های رخ داده، هنوز وضعیت مطلوبی برای سرمایه گذاری ندارند.
انگلستان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۰.۷ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۵۱۱ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۲۹۳ میلیارد دلار)
تورم: ۲.۹ درصد
جمعیت: ۶۳.۱ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۳۹۷۷۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۶۳۱۰ دلار)
سیاست​های اقتصادی بریتانیا هدفگذاری شده​اند تا در بلند مدت اقتصاد کشور را از مصرف کننده​ای که به بدهی ها می افزاید به اقتصادی صادرات محور سوق دهند اما در کوتاه مدت باید انتظار رشد کمتر، ریاضت اقتصادی و جمعیت خشمگین را داشت.
فرانسه
رشد تولید ناخالص داخلی:۰ درصد
تولید ناخالص داخلی:۲۷۳۲ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۳۰۵ میلیارد دلار)
تورم:۱.۷ درصد
جمعیت:۶۳.۶۱ میلیون نفر
درآمد سرانه:۴۲۹۳۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۶۲۲۰ دلار)
در حالی که رهبران فرانسه همچنان برای نجات یورو تلاش خواهند کرد، بعید به نظر می رسد که رشدی در اقتصاد فرانسه مشاهده شود.
آلمان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۰ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۳۴۸۸ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۱۵۹ میلیارد دلار)
تورم: ۱.۸ درصد
جمعیت: ۸۱.۷ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۴۳۷۴۰(بر اساس برابری قدرت خرید: ۴۰۲۸۰)
مالیات دهندگان آلمانی تمایلی به پرداخت کمک به کشورهای بحران زده اروپای جنوبی ندارند. همچنین سال ۲۰۱۴ برای آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و دولت ائتلافی او اهمیت زیادی دارد. حتی اگر یورو هم حفظ شود اما ریاضت اقتصادی در شرکای تجاری آلمان به اقتصاد این کشور ضربه وارد خواهد کرد.
ایتالیا
رشد تولید ناخالص داخلی: ۰.۲ - درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۲۰۱ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۹۹۴ میلیارد دلار)
تورم: ۱.۸ درصد
جمعیت: ۶۱ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۳۶۱۰۰(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۲۷۰۰)
ایتالیا انتظار دارد افزایش انضباط مالی شاید از کسری بودجه این کشور بکاهد اما رشد منفی را برای اقتصاد ایتالیا در سال جاری همچنان وجود خواهد داشت.
یونان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۵ - درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۰۰ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۹۲ میلیارد دلار)
تورم: ۱ درصد
جمعیت: ۱۱.۳ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۷۷۱۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۵۸۲۰ دلار)
رهبران کشورهای اروپایی تصمیم دارند تا یورو را حفظ کنند و به همین خاطر به هر قیمتی که شده تلاش می​کنند تا وضعیت بدهی​های دولتی یونان را سامان بخشند.
پرتغال
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۱ - درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۲۸ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۵۶ میلیارد دلار)
تورم: ۱.۱ درصد
جمعیت: ۱۰.۷ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۲۱۳۷۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۴۰۴۰ دلار)
پرتغال با وجود کمک های مالی اروپا به پرتغال هنوز اقتصاد این کشور را نجات نداده است.
روسیه
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۷ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۹۲۶ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۵۰۵ میلیارد دلار)
تورم: ۶.۷ درصد
جمعیت: ۱۴۱.۲ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۳۶۵۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۷۷۵۰ دلار)
روسیه با توجه به وضعیتی که برای آن کشور پیش آمده احتمالا با بحران هایی در آینده مواجه می شود ولی به نظر می رسد که این وضعیت تداوم چندانی نداشته باشد و روسیه بتواند از این وضعیت خارج شود.
اسپانیا
رشد تولید ناخالص داخلی: ۰.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۵۳۷ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۴۸۹ میلیارد دلار)
تورم: ۱.۸ درصد
جمعیت: ۴۶.۳ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۳۳۱۸۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۲۱۴۰ دلار)
پیش بینی ها نشان می دهد اقتصاد اسپانیا بزودی به دوران رشد باز می گردد.
ترکیه
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۵ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۷۲۹ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۱۲۱ میلیارد دلار)
تورم: ۶.۶ درصد
جمعیت: ۷۴.۷ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۹۷۶۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۵۰۰۰ دلار)
در حال حاضر اصلی ترین چالش پیش روی ترکیه، بحران های سیاسی و اجتماعی است. با این وجود صنعت تورسیم ترکیه با قدرت به پیش می رود.
افغانستان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۷.۲ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۹میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۲ میلیارد دلار)
تورم: ۳.۲ درصد
جمعیت: ۳۲ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۵۹۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۰۲۰ دلار)
انتخابات این کشور امیدها را به آینده زنده نگاه داشته است. با این وجود انتظار رشد قابل توجهی برای آینده اقتصادی افغانستان وجود ندارد.
امارات متحده عربی
رشد تولید ناخالص داخلی: ۴.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۴۱۹ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۴۲۷ میلیارد دلار)
تورم: ۲.۱ درصد
جمعیت: ۷.۵ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۵۵۵۲۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۵۶۵۵۰ دلار)
امارات طی سال های گذشته از فرصت وضعیت نامطلوب تجاری ایران استفاده بسیاری برده است. با این حال بازگشت ایران به عرصه تجارت خارجی می تواند برای امارات نامطلوب باشد ولی در حال حاضر به نظر می رسد امارات نگرانی از این جهت نداشته باشد چراکه فاصله میان اقتصاد ایران و امارات بشدت افزایش یافته است.
عراق
رشد تولید ناخالص داخلی: ۱۰.۹ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۱۲ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۵۹ میلیارد دلار)
تورم: ۶.۱ درصد
جمعیت: ۳۲.۸ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۳۴۱۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۴۸۵۰ دلار)
بزرگترین نگرانی پیش روی اقتصاد عراق جذب سرمایه گذاری های خارجی بود ولی در حال حاضر حداقل مشخص شده تا رفع بحران های امنیتی در این کشور خبری از سرمایه گذاران خارجی نباشد. حداقل حضور داعش در عراق موضوع سرمایه گذاری خارجی را منتفی کرده است.
عربستان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۵.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۵۸۴میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۷۲۶ میلیارد دلار)
تورم: ۴.۳ درصد
جمعیت: ۲۸.۹ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۲۰۲۲۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۵۱۳۰ دلار)
عربستان با اتکاء به تولید نفت بیشتر همچنان اقتصاد پیش روی منطقه باقی مانده است. پیش بینی ها نیز نشان می دهد عربستان با اتکاء به توریسم و درآمدهای نفتی همچنان می تواند وضعیت مطلوب خود را حفظ کند.
لبنان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۶ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۴۷ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۶۲ میلیارد دلار)
تورم: ۳.۳ درصد
جمعیت: ۴.۳ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۰۸۸۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۴۳۷۰ دلار)
بحران های منطقه غزه حداقل موضوع رشد اقتصادی لبنان تا مدتی را منتفی کرده است.
ازبکستان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۷ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۵۲ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۰۶ میلیارد دلار)
تورم: ۱۴ درصد
جمعیت: ۲۹.۷ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۷۶۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۵۵۰ دلار)
نگرانی بابت سلامتی رئیس جمهور به همراه نامشخص بودن وضعیت جانشینی وی اصلی ترین تهدید برای ثبات سیاسی ازبکستان به حساب می آید. فروش مواد خام مانند طلا، کتان و گاز به رشد اقتصاد این کشور در سال آینده کمک خواهد کرد البته باید توجه کرد که دولت ازبکستان معمولا در اعلام میزان رشد اقتصادی خود اغراق می​کند.
پاکستان
رشد تولید ناخالص داخلی: ۴.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۵۴ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۵۱۴ میلیارد دلار)
تورم: ۱۰ درصد
جمعیت: ۱۹۳.۱ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۳۱۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۲۶۶۰ دلار)
وضعیت پاکستان تمامی سال های گذشته تحول عمده ای را تجربه نکرده است. این کشور فعلا در لیست سرمایه گذاری های بین المللی قرار ندارد.
کره جنوبی
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۷ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۲۴۵ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۵۸۲ میلیارد دلار)
تورم: ۲.۹ درصد
جمعیت: ۴۹.۸ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۲۵۰۰۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۱۷۷۰ دلار)
رشد اقتصادی کره جنوبی همچنان در منطقه پیش تاز است. کره جنوبی با وجود حضور در منطقه ای که چین نیز در آن حضور دارد، راه خود را برای آینده اقتصادش یافته و برهمین اساس وضعیت این کشور تحت تاثیر تحولات منطقه ای به بحرانی نمی رسد.
چین
رشد تولید ناخالص داخلی: ۸.۲ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۸۱۳۰ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۲۳۲۷ میلیارد دلار)
تورم: ۳.۸ درصد
جمعیت: ۱۳۲۸ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۶۱۲۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۹۲۸۰ دلار)
در چین اجتماعی مانند افزایش بیکاری می توانند به ناآرامی های اجتماعی منجر شوند اما بعید است که در سال آینده شاهد جنبشی متحد و ضد دولتی در چین باشیم. چین همچنان پیش تاز است.
هند
رشد تولید ناخالص داخلی: ۷.۸ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۲۳۶۷ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۵۰۸۳ میلیارد دلار)
تورم: ۷.۷ درصد
جمعیت: ۱۲۲ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۹۴۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۴۱۷۰ دلار)
رشد هند بیشتر مبتنی بر افزایش مصرف داخلی و تقاضای خارجی برای خدمات هندی خواهد بود. گزارش ها هم نشان می دهد میزان مصرف در این کشور رو به افزایش است.
ایالات متحده آمریکا
رشد تولید ناخالص داخلی: ۱.۳ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۱۵۶۰۴ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۵۶۰۴ میلیارد دلار)
تورم: ۲.۱ درصد
جمعیت: ۳۱۶.۳ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۴۹۳۴۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۴۹۳۴۰ دلار)
نرخ بیکاری بالا که در ۳۰ سال اخیر بی سابقه است مهمترین چالش باراک اوباما برای ماندگار شدن در کاخ سفید به حساب می آید. گزارش های اخیر نیز نشان می دهد که وضعیت بیکاری در امریکا قدری بهبود یافته است.
ونزوئلا
رشد تولید ناخالص داخلی: ۳.۱ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۳۰۷ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۳۸۴ میلیارد دلار)
تورم: ۳۰.۶ درصد
جمعیت: ۲۹.۶ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۱۰۳۶۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۲۹۴۰ دلار)
ونزوئلا فعلا وضعیت مطلوب اقتصادی ندارد و بعید هم به نظر می رسد طی ماه های آینده قدری وضعیتش بهبود پیدا کند.
کوبا
رشد تولید ناخالص داخلی: ۲.۴ درصد
تولید ناخالص داخلی: ۶۳ میلیارد دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۲۴ میلیارد دلار)
تورم: ۵.۷ درصد
جمعیت: ۱۱.۲ میلیون نفر
درآمد سرانه: ۵۵۸۰ دلار(بر اساس برابری قدرت خرید: ۱۱۰۶۰ دلار)
مکانیزم بازار و بخش خصوصی در حال یافتن نقش بیشتری در اقتصاد این کشور کمونیست هستند. دولت کوبا قصد دارد که ۱ میلیون از کارمندان بخش دولتی این کشور را به بخش خصوصی منتقل کند، رخدادی که در صورت وقوع منافع بسیاری برای اقتصاد کوبا به همراه خواهد داشت، البته بعید است که چنین رخدادی بزودی رخ می دهد.

۳۵۳۵