محمد امیرپور:
بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است تعداد چک های برگشتی در خرداد سال جاری فراتر از ۵۰۰ هزار عدد رفت. موضوعی که فعالان اقتصادی آن را یکی از علائم رکود عنوان می کنند و از این زاویه بسته مقابله با رکود دولت را قابل ستایش می دانند تا بلکه اجرایی شدن آن پایانی باشد برای وضعیتی که اقتصاد ایران تجربه کرد. این موضوع در حالی اهمیت پیدا می کند که در آذر ۱۳۹۱ میزان چک های برگشتی فرای ۵۰۰ هزار عدد رفت اما بار دیگر این مقدار پس از حدود ۲ سال ثبت شد تا تیم اقتصادی دولت یازدهم برای آن چاره اندیشی کند.
آمار بانک مرکزی از «تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران» حکایت دارد در خرداد سال جاری ۴ میلیون و ۸۸ برگ چک به ارزش ۱۰۱۳.۸ هزار میلیارد ریال مبادله شده که ۵۰۷ هزار برگ چک به ارزش بیش از ۵۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت خورد. گفتنی است میزان چک های صادر شده در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱.۱ درصد و از نظر ارزش ۱۳.۱ درصد کاهش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۶.۱ و ۹.۶ درصد رشد نشان می دهد. آمار چک های مبادله شده و برگشتی خرداد ۹۳ بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده در جدول زیر خلاصه آمده است:
۳۹۳۹