با توجه به اینکه بانک ها همواره در چند سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بوده اند و البته هنوز هم تا حدودی مواجه هستند، به همین دلیل در فراهم کردن و ارائه تسهیلات لازم برای افراد حقیقی و حقوقی و به ویژه صاحبان صنعت و بنگاه های اقتصادی با مشکلات متعددی روبه رو بوده و هستند.
برای حل مشکل بانک ها از لحاظ سرمایه و هدایت نقدینگی های لازم به سمت جامعه به ویژه به سمت بنگاه های اقتصادی این امر در صورتی تحقق پیدا می کند که سرمایه بانک ها به صورت منطقی و معقول افزایش پیدا کند و به همین دلیل است که این دغدغه به درستی درک شده و اگر پیام بانک ها در مورد افزایش سرمایه دریافت نشود می تواند در آینده همچنان بدنه جامعه را با مشکلات متعددی مواجه کند که برطرف کردن این مشکلات بسیار سخت، مشکل و هزینه بر می شود.
اما در شرایط فعلی باید متوجه باشیم که بانک ها بر اساس وظایف ذاتی که بر عهده دارند می توانند در مواقع لازم و اضطرار برای حمایت از آحاد جامعه و به ویژه در حوزه تولید و صنعت نقش آفرینی پررنگی داشته باشند و این مهم زمانی امکان پذیر است که سرمایه های منطقی و قابل توجه بانک ها را به سمت حوزه های تولیدی هدایت کنیم و از طرفی سرمایه هم به بانک ها تزریق شود که هر دو مورد نیاز به نظارت کافی و دقیق دارد.
بانک ها در دوره های گذشته به دلیل سیاست های نادرستی که به کار گرفته شده بود، متحمل خسارات و رنج و زحمت های زیادی شدند و در حال حاضر هم با حجم گسترده ای از مراجعات و پاسخگویی روبه رو هستند اما توانمندی رسیدگی به درخواست ها و پاسخگویی را ندارند. اما اگر تصویب شود که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند یکی از مزایای این کار این است که بانک ها از شرایط سخت و دشوار فعلی که در حال دست وپنجه نرم کردن با آن هستند به طور تدریجی خارج می شوند و در صورت نظارت کافی بر روی فعالیت های بانک ها دیگر شاهد تجربه تلخ دوره های گذشته در زمینه فعالیت های بانکی نخواهیم بود و دیگر به خود اجازه نمی دهند که از وظایف ذاتی خود دور شوند، بلکه در سمت و جهتی مشغول فعالیت می شوند که وظایفشان در آن مسیر تعریف شده است.
در ضمن ما اگر بخواهیم فقط حل مشکل بانک ها را در نظر بگیریم، این نه تنها کافی نخواهد بود بلکه در آینده نیز چالش های دیگری پیش روی بانک ها قرار می گیرد. اما اگر شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که بانک ها بتوانند خودشان مشکلاتشان را حل کنند و در حقیقت بر اساس چارچوب وظایف خودشان عمل کنند قطعاً در آینده شاهد مشکلات هرروزه بانکی که اکنون با آن مواجه هستیم، نخواهیم بود و در نهایت جمعیت کثیری از مشتریان و مدیران بانک ها به خواسته های خود خواهند رسید، از جمله در بحثاخذ وام در جهت های مختلف؛ و دیگر مشتری بدون بانک نخواهیم داشت و بانک بدون مشتری هم وجود نخواهد داشت.
در نتیجه افزایش سرمایه بانک ها باعثمی شود رضایتمندی صورت بگیرد به طوری که هم بانک ها راضی باشند و هم مردم. اما در حال حاضر بانک ها کارنامه درخشانی ندارند به خصوص در چند سال گذشته و به همین دلیل تعامل بین بنگاه های اقتصادی واقعی و بانک ها کم شده است. البته امیدواریم در شرایط جدید که فضای اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا کرده است، و با افزایش سرمایه بانک ها، حوزه تولید و بانک ها با یکدیگر تعامل مثبت و سازنده داشته باشند که همین امر سبب تقویت حوزه تولید می شود.
در آخر باید بگویم کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه افزایش سرمایه بانک ها فعلاً در مورد خاصی از این لایحه ورود پیدا نکرده است اما کمیسیون در تلاش است تا نسبت به وضعیت بانک ها، نسبت به بهبود نظام بانکی و پولی کشور اقداماتی را انجام دهد
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
۳۹۳۹