به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره روند جهانی اشتغال برای جوانان در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد: تاثیر بلندمدت بحران اشتغال جوانان می تواند برای چند دهه احساس شود.

ILO مطرح کرد با وجود برخی از تفاوت های منطقه ای، نرخ بیکاری جوانان همچنان رو به افزایش است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۸ این نرخ به ۱۲.۸ درصد برسد و این موضوع به معنای از بین رفتن دستاوردهای دوران بهبود اقتصادی است.

سازمان جهانی کار تعداد جوانان بیکار در سطح جهان را در سال ۲۰۱۳ حدود ۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تخمین می زند و برآورد می شود این تعداد جوان در سال جاری میلادی بیکار باشند که به وضعیت اوج بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ نزدیک است.

تعداد جوانان بیکار در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این گزارش نشان می دهد بیکاری مداوم و دلسردی جوانان در اقتصادهای پیشرفته بر باقی ماندن وضعیت بیکاری جوانان تاثیرگذار بوده است.