به گزارشملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،نرخ انواع خودرو داخلی در بازار به شرح زیر است.

قیمت بازار تومان

نام خودرو

۱۶.۱۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سالسفارشی

۱۷.۴۰۰. ۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی

۲۱.۲۰۰. ۰۰۰

SEسمند

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵.۵۰۰. ۰۰۰

سمند ال ایکس/ایربگ راننده

۲۵.۵۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ GLX /دوگانه سوز

۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLXپژو

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU۵پژو

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

پژو پارس معمولی/دوگانه سوز

۲۹.۸۰۰. ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۴.۰۰۰. ۰۰۰

LX TU۵پژوپارس

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

ELXپژو پارس

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

ELXپژو پارس آپشن جدید

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

TU۵پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

۲پژو۲۰۶.تیپ

۳۶.۵۰۰. ۰۰۰

۵پژو۲۰۶.تیپ

۵۰.۰۰۰. ۰۰۰

۶پژو۲۰۶.تیپ

۳۲.۰۰۰. ۰۰۰

V۲۰پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۳۷.۵۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

پژو۲۰۶صندوقدار/تیپ

۵۵.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۵.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

۱.۶رانا

۲۷.۰۰۰. ۰۰۰

تندر

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

تندر

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

تندر دوگانه سوز/تیپ

۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۴۰۷ فول آپشن

۱۷.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ EX.پراید

۱۶.۱۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ LE.پراید

۱۶.۴۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SX.پراید

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

گازسوزSL ۱۳۲.پراید

۱۵.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۲ SL.پراید

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

۱۴۱ EX.پراید

۱۵.۶۰۰. ۰۰۰

۱۴۱ SX.پراید

۱۶.۹۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ EX.پراید

۱۵.۹۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ LE.پراید

۱۶.۲۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SX.پراید

۱۵.۵۰۰. ۰۰۰

۱۱۱ SL.پراید

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL.پراید گازسوز

۱۶.۷۰۰. ۰۰۰

پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز

۱۴.۰۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SL.پراید

۱۵.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ SX.پراید

۱۴.۹۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ LE.پراید

۱۶.۲۰۰. ۰۰۰

۱۳۱ EX.پراید

۱۸.۵۰۰. ۰۰۰

SXتیبا فول

۲۹.۰۰۰. ۰۰۰

ریو/آپشن دار

۷۰.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰/آپشن جدید

۶۴.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۲.۰۰۰. ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. دوگانه سوز

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/با آپشن

۳۱.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/یورو ۴

۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰. بنزینی/تک ایربگ

۳۶.۰۰۰. ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۲۷.۵۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰.یورو ۴

۹۴.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۹۸.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۸۳.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ / ۱۶۰۰سی سی

۷۹.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر. ۸۹

۷۰.۰۰۰. ۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴.۵۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶.۶۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۷.۴۰۰. ۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۴۶.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل

۶۳.۰۰۰. ۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /سه سیلندر

۱۸.۷۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهار سیلندر

۲۴.۰۰۰. ۰۰۰

MVM ۱۱۰ /چهارسیلندر اتوماتیک

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

آپشن دار/ MVM ۵۳۰

۳۷.۰۰۰. ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۸.۰۰۰. ۰۰۰

هاچ بک/ MVM ۳۱۵

۳۹.۵۰۰. ۰۰۰

صندوقدار/ MVM ۳۱۵

۵۸.۰۰۰. ۰۰۰

X۳۳ _تیگو

۴۶.۰۰۰. ۰۰۰

ELITE -ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی

۵۶.۰۰۰. ۰۰۰

ELITE -ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۵۴.۰۰۰. ۰۰۰

Luxury -ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک

۵۲.۰۰۰. ۰۰۰

گریت وال - وینگل

۴۰.۰۰۰. ۰۰۰

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶.۰۰۰. ۰۰۰

جنتو. دنده اتوماتیک۲۰۰۹

۳۹.۰۰۰. ۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۳۳.۰۰۰. ۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۴۶.۰۰۰. ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی