به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت میوه با کاهش روبرو شده است اما در این میان سیب زمینی، خیار و سیب درجه یک دچار افزایش قیمت شده اند.

محصول

قیمت

سیب زمینی نو

۱۰۰۰ – ۱۲۰۰

سیب زمینی کهنه

۸۵۰

خیار بوته ایی

۲۲۰۰

خیار گلخانه ایی

۲۲۰۰

پرتقال آبگیری

۳۰۰۰ – ۳۲۰۰

سیب معمولی

۱۲۰۰ - ۱۶۰۰

کیوی یک رج

۳۲۰۰

کیوی دو رج

۱۶۰۰

موز اعلاء

۴۷۰۰

موز معمولی

۳۱۰۰ – ۳۲۰۰

گوجه فرنگی

۸۰۰ – ۱۳۰۰

گوجه سبز درختی گرمسار

۱۲۰۰۰ – ۱۶۰۰۰

گوجه سبز طلایی

۴۰۰۰ – ۸۰۰۰

توت فرنگی نو ساری

۸۰۰۰ – ۱۲۰۰۰

توت فرنگی جیرفتی

۶۰۰۰ – ۸۰۰۰

توت فرنگی گلخانه ایی

۸۰۰۰ – ۱۰۰۰۰

سبزی خوردن

۱۰۵۰ - ۱۰۰۰