ملت ایران:شورای رقابت سرانجام تکلیف بازار خودرو را روشن کرد و پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی در نهایت داستان دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند البته با اعلام تورم بخشی و یک فرمول.
شورای رقابت که در جلسه روز یکشنبه تورم بخشی خودروهای کم تیراژ را ۵۳.۲۶ درصد اعلام کرده بود روز دوشنبه تورم بخشی پنج خودرو پر تیراژ کشور دیگر را به تفکیک اعلام کرد که بر اساس آن پراید ۵۰.۸، تیبا ۵۲.۱، پژو۴۰۵ ۵۹.۷، سمند ۵۴.۳ و رانا ۴۹.۴ اعلام شد.
تصمیم کبرای شورای رقابت
رییس شورای رقابت پس از برگزاری آخرین جلسه این شورا به خبرنگار ایسنا گفت: در جلسه عصر یکشنبه شورا با توجه به این که بانک مرکزی تورم بخشی و سازمان استاندارد میزان کیفیت خودروها را به شورا اعلام کرد، این دو پارامتر بررسی شدند و بنا شد چهار خودروی پراید، پژو، سمند و تیبا به صورت جداگانه و دیگر خودروها که در بازار نقش کمتری دارند به صورت کلی محاسبه و اعلام شوند.
پژویان افزود: خودروهایی که نسبت به گذشته آپشن هایی به آنها اضافه شده نیز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفتند و بنا شد نسبت به آپشن های اضافه شده، قیمت این خودروها نیز تغییر کند.
شورای رقابت قیمت رسمی اعلام نمی کند
رییس شورای رقابت با بیان این که این شورا هیچ گاه قیمت رسمی برای خودرو اعلام نخواهد کرد، گفت: با نهایی شدن بررسی پارامترها نتیجه آن از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد که به وسیله آن می توان قیمت دقیق خودروها را محاسبه کرد.
قیمت گذاری تمامی خودروها با دستورالعمل شورا
وی همچنین با بیان این که قیمت تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل این شورا تعیین می شود گفت که هیچ نهاد یا سازمان دیگری در این زمینه حق ورود ندارد.
پژویان تاکید کرد: طرحی که سال گذشته سازمان حمایت درباره خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان داده بود از امروز و با توجه به دستورالعمل شورای رقابت قانونی نیست و تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل جدید قیمت گذاری خواهند شد.
او ادامه داد: با توجه به طرحی که تصویب کردیم پنج خودروی پرتیراژ داخلی(پراید، پژو، سمند، تیبا و رانا) به صورت جداگانه و دیگر خودروها نیز به صورت جداگانه محاسبه خواهند شد به این ترتیب خودرویی مانند مگان که با توجه به طرح سازمان حمایت باید توسط خودروسازان تعیین قیمت می شد از این پس با دستورالعمل جدید شورای رقابت و با محاسبه تورم بخشی ۵۳.۲۶ درصدی محاسبه خواهد شد.
نرخ های نهایی انواع خودرو بر اساس فرمول و محاسبات شورای رقابت
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت قیمت جدید برخی از خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است.
با توجه به فرمول قیمت گذاری خودرو که برابر است با:
(دو درصد - شاخص کیفیت + نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
و با توجه به آنکه میزان شاخص کیفیت خودرو به طور میانگین عددی بین منفی پنج دهم درصد و مثبت یک درصد بوده و تاثیر این میزان در فرمول قیمت گذاری خودرو بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است، ساده شده این فرمول برابر است با:
(دو درصد - نرخ تورم) قیمت سال گذشته + قیمت سال گذشته = قیمت خودرو
بنابراین با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی گذشته شورای رقابت، قیمت جدید برخی خودروهای داخلی به شرح زیر محاسبه شده است:

ردیف

نوع خودرو

تورم بخشی

قیمت محاسبه شده

۱

پراید اس ایکس

۵۰.۸درصد

۱۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۲

تیبا

۵۲.۱درصد

۱۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳

پژو ۴۰۵ اس ال ایکس

۵۹.۷درصد

۲۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۴

سمند ال ایکس

۵۴.۳درصد

۲۵میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

۵

تندر ۹۰ مدل ای دو

۵۳.۲۶درصد

۲۵میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

۶

پژو پارس سال

۵۳.۲۶درصد

۲۸میلیون و ۶۸۰ هزار تومان

۷

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۵۳.۲۶درصد

۵۵میلیون و ۸۱۵ هزار تومان

۸

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۵۳.۲۶درصد

۲۴میلیون تومان و ۲۲۵ هزار تومان

۹

مزدا ۲ تیپ ۲

۵۳.۲۶درصد

۵۳میلیون و ۸۳۰ هزار تومان