به گزارش به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسفند ماه سال ۹۱ تولید شش خودرو داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته است.

در این مدت تولید رانا با رشد ۱۸۲ هزار و ۴۰۰ درصدی از دو دستگاه در اسفند ماه سال ۹۰ به ۳۶۵۰ دستگاه در اسفند ماه سال ۹۱ افزایش یافته است.

تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز نیز با رشد ۲۰.۶ درصدی از ۴۵۶ دستگاه به ۵۵۰ دستگاه رسیده است. تولید پژو پارس معمولی نیز ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۵۷۷۰ دستگاه به ۷۵۰۵ دستگاه رسیده است.

اسفند ماه سال ۹۱ مگان نیز با رشد تولید ۱۸.۴ درصدی مواجه شده و تولید آن از ۸۷۱ دستگاه به ۱۰۳۱ دستگاه رسیده است. تولید تیانا نیز با رشد ۲۶.۹ درصدی از ۱۰۴ به ۱۳۲ دستگاه افزایش یافته است.

تولید نسیم و صبا دوگانه سوز با افزایش ۲۲.۱ درصدی از ۱۱۲۱ دستگاه به ۱۳۶۹ دستگاه رسیده است.