به گزارشملت ایرانبه نقل از شفقنا: طبق تصمیم رییس بانک مرکزی انگلستان، تصویر وینستون چرچیل به عنوان سمبل جدید انگلستان بر روی اسکناس های ۵ پوندی که از ماه آینده چاپ خواهد شد نقش خواهد بست.

مروین کینگ گفته است " اسکناس های انگلستان مردان بزرگ انگلستان را به تصویر می کشد و وینستون چرچیل یک رهبر بزرگ بریتانیایی بود "

طبق نظرخواهی بی بی سی در سال ۲۰۰۲ وینستون چرچیل بزرگترین بریتانیایی تاریخ و حتی بالاتر از نیوتن و شکسپیر است. اما برای بسیاری از ملل دنیا چرچیل نماد دورویی و سیاست بازی دورغین شناخته می شود.