ملت ایران: فریبرز واحدی - مدیرکل اداره راه و شهرسازی استن تهران - در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: درحال حاضر شاهد رکود در بازار مسکن هستیم و به نظر می رسد اگر رونقی در بازار رخ دهد پس از خردادماه جاری باشد.

وی افزود: با تحویل و تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر تا پایان سال التهاب بازار مسکن در تهران و دیگر استان های کشور کنترل می شود.

واحدی تصریح کرد: همواره باید تعدادی خانه خالی از سوی دولت ساخته و آماده شود تا پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان تهران پیش بینی کرد: در فصل نقل و انتقالات، جو روانی و کاذب قیمت در بازار مسکن بیشتر شود اما باید این قیمت ها با جلوگیری از خرید و فروش های کاذب کنترل شود.

وی بیان کرد: در این زمان دولت و اتحادیه املاک نیز می توانند با استفاده از مکانیزم های خود در کنترل بازار سهم خوبی داشته باشند.

واحدی تاکید کرد: در صورت اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی و معاملات مکرر، جو روانی بازار کمتر و کنترل بازار مسکن بهتر می شود.