ملت ایران: فعالان بازار معتقدند تا زمانی که قیمت های رسمی و نهایی خودروها از سوی مراجع مربوطه اعلام نشود نرخ های بازار در همین سطوح فعلی نوسان اندکی خواهند داشت.

با توجه با اعلام شورای رقابت قیمت های جدید ظرف چند روز آینده اعلام خواهد شد.

قیمت مدل ۹۱ خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است. نکته قابل توجه پایین تر بودن قیمت بازار همچنان از نرخ های رسمی کارخانه است.

نوع خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه
سایپا ۱۱۱ ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ۱۶ میلیون و ۷۰۰هزار
سایپا ۱۳۱SL ۱۴ میلیون ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار
سایپا ۱۳۱SX ۱۵ میلیون ۱۶ میلیون و ۵۰هزار
تیبا ۱۸میلیون ۱۹ میلیون و ۲۹۰ هزار
تندر ۹۰ پارس خودرو E۲ ۳۰ میلیون ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار
مگان ۷۰میلیون ۷۴ میلیون و ۴۰۰هزار
ماکسیما ۱۰۳میلیون ۱۰۳میلیون
۲۰۶ صندوق دار V۸ ۳۷میلیون ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار
۲۰۶ صندوق دار V۹ ۴۷میلیون ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار
تندر ۹۰ ایران خودرو E۲ ۳۰ میلیون ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار
پژو پارس سال ۲۹میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۹میلیون
پژو ۴۰۵ ۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار