به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، یارانه کاغذ از سال ۸۷ قطع شد و بعد از آن نشریات مجبور به خرید کاغذ با ارز آزاد شدند. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در آن زمان دلیل قطع یارانه کاغذ را بند «ز» ماده ۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت که بر اساس این ماده قانونی شورای اقتصاد، دیگر کاغذ دولتی وارد نمی شود.
تا پیش از جهش بلند قیمت دلار در سال ۹۰ تامین هزینه های کاغذ با ارز آزاد وضعیت نشریات را بحرانی نکرده بود اما حالا در شرایطی که نشریات مجبور به معامله کاغذ با ارز ۳هزار تومانی هستند، بالا بردن قیمت و کم کردن صفحات تنها گزینه پیش روی آنها است.
در حال حاضر حداقل قیمتی که برای یک روزنامه می توانید بپردازید، ۲۰۰ تومان است و حداکثر آن به ۱۰۰۰تومان می رسد. در این بین روزنامه های ۳۰۰،۴۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ تومانی هم هستند که البته تعداد آنها انگشت شمار است.
در حال حاضر، برای خرید یک روزنامه ۲۰۰ تومانی باید از میان روزنامه های اطلاعات، ایران، جمهوری اسلامی، خورشید و جوان یکی را انتخاب کنید که البته ایران با ۳۲ صفحه حجیم ترین آنها است و بقیه روزنامه های این رده قیمتی ۱۶ صفحه دارند.
در بین روزنامه های ۳۰۰ تومانی، انتخاب شما یکی از روزنامه های همشهری با ۲۰ صفحه اصلی و ۸صفحه ضمیمه و جام جم با ۲۰ صفحه و ۸ تا ۱۶ صفحه ضمیمه خواهد بود و در بین ۵۰۰ تومانی ها، می توانید یکی از روزنامه های کیهان، دنیای اقتصاد، هفت صبح، تهران امروز و خراسان را انتخاب کنید. پرصفحه ترین این روزنامه ها دنیای اقتصاد ۳۲ صفحه ای است و کم صفحه ترین شان کیهان با ۱۲ صفحه است.
در میان روزنامه های ۱۰۰۰ تومانی اما گزینه هایی مثل شرق، آرمان، اعتماد، شهروند، قانون، بهار و آفتاب یزد پیش روی روزنامه خوان ها است که البته تمام آن ها ۱۶ صفحه ای هستند.

روزنامه

قیمت(تومان)

تعداد صفحات

ایران

۲۰۰

۳۲

اطلاعات

۲۰۰

۱۶

جمهوری اسلامی

۲۰۰

۱۶

خورشید

۲۰۰

۱۶

جوان

۲۰۰

۱۶

همشهری

۳۰۰

۲۰(+ ۸)

جام جم

۳۰۰

۲۰(+ ۸ یا ۱۶)

فرهیختگان

۴۰۰

۱۶

کیهان

۵۰۰

۱۲

دنیای اقتصاد

۵۰۰

۳۲

هفت صبح

۵۰۰

۱۶

تهران امروز

۵۰۰

۱۶

خراسان

۵۰۰

۱۶

شرق

۱۰۰۰

۱۶

آرمان

۱۰۰۰

۱۶

اعتماد

۱۰۰۰

۱۶

شهروند

۱۰۰۰

۱۶

بهار

۱۰۰۰

۱۶

قانون

۱۰۰۰

۱۶

آفتاب یزد

۱۰۰۰

۱۶

بانی فیلم

۱۰۰۰

۸