ملت ایران: در شرایطی که مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت رسمی خودروها هستند سایپا SL۱۳۱ ارزان ترین خودروی داخلی است که در بازار ایران عرضه می شود.

در حال حاضر قیمت این خودرو در بازار به حدود ۱۴ میلیون تومان کاهش یافته است. البته نکته قابل توجه این است که قیمت رسمی این خودرو از سوی کارخانه سازنده ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده با این حال رکود شکل گرفته در بازار خودرو و انتظار مصرف کنندگان برای کاهش قیمت های رسمی موجب شده تا نرخ بازار این خودرو به کمتر از قیمت های رسمی سقوط کند.

پس از سایپا SL۱۳۱، سایپا SX۱۳۱ و سایپا ۱۱۱ دو خودروی داخلی دیگری هستند که در سطح قیمتی حدود ۱۵ میلیون تومان در بازار ایران عرضه می شوند. البته قیمت رسمی این خودروها بیشتر از ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است.

گذشته از خانواه پراید، تیپا ارزان ترین خودروی داخلی عرضه شده در بازار ایران است. این خودرو از سوی کارخانه سازنده ۱۹ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان قیمت خورده با این حال کمتر از نرخ رسمی و به قیمت حدود ۱۸ میلیون تومان در بازار عرضه می شود.

به جز خانواده پراید و تیبا، باقی خودروهای داخلی در سطح قیمتی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان در بازار ایران عرضه می شوند.