به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تازه ترین آمار گمرک نشان می دهد میزان صادرات طی دو ماه گذشته افزایش داشته است. به موازات این جریان واردات کالا به کشور نیز روند صعودی پیدا کرده است.
در خصوص میزان تجارت خارجی کشور در دوماهه سال جاری، در مجموع به ارزش ۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۱۸ درصد افزایش داشته است.
میزان وزنی صادرات غیرنفتی ۱۸ میلیون و ۲ هزار تن بوده که ۲۷.۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. براساس این گزارش، «پروپان مایع شده» به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار، «متانول» به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار و «بوتان مایع شده» به ارزش ۲۴۷ میلیون دلار ازعمده ترین اقلام صادراتی در این مدت بوده اند.
از مجموع صادرات غیرنفتی کشور، ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار به «میعانات گازی»، ۱ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به «محصولات پتروشیمی» و ۳ میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار به «سایرکالاها» اختصاص داشته است.
براساس این گزارش، بیشترین میزان کالاهای صادراتی در این مدتبه کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند صادر شده است. میزان صادرات کشورمان در طی دو ماهۀ سال ۱۳۹۳، به کشور چین ۱میلیارد و۴۸۸ میلیون دلار، به عراق ۹۵۱ میلیون دلار، به امارات متحده عربی ۵۷۵میلیون دلار، به افغانستان ۳۳۴ میلیون دلار و به هند ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین براساس این گزارش در دو ماهه سال جاری، ۶ میلیون و ۱۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار وارد کشور شده است که اینمیزان از لحاظ وزنی ۴۵.۷۴ درصد و از لحاظ ارزش دلاری، ۳۴.۷۸ درصد افزایش نشان می دهد. اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل «گندم» به ارزش۴۹۵ میلیون دلار، «وسایل نقلیه با موتورپیستونی درونسوز با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتیمتر مکعب» به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار، «کنجاله» به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار، «برنج» به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار و «روغن خام سویا» به ارزش ۱۷۲ میلیون دلار بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب امارات متحده عربی، چین، هند، ترکیه و جمهوری کره بوده اند. در این مدت ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار کالا از کشور امارات متحده عربی، ۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار از چین، ۶۹۳ میلیون دلار از هند، ۵۴۲ میلیون دلار از ترکیه و ۴۵۹ میلیون دلار از جمهوری کره وارد کشور شده است.
۳۵۳۵