به گزارش ملت ایران به نقل از افکارنیوز، در خصوص دلیل افزایش قیمت برخی محصولات لبنی در بازار گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ارزش افزوده از ۵درصد سال ۹۱ به ۶درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است. دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: این دستورالعمل از اول سال جاری در همه شرکت ها قابل اجرا بود.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه کارگروه تنظیم بازار قبلاً مصوب کرده بود تا ۱۵ فروردین سال ۹۲ قیمت فرآورده های لبنی نباید افزایش یابد اما این دستورالعمل مجوزی بود تا آنها بنا به افزایش یک درصد مالیات افزوده قیمت خود را افزایش دهند.
باکری تصریح کرد: بعد از ۱۵ فروردین با بررسی هایی که در مورد هزینه های فرآورده های لبنی انجام می شود از جمله افزایش دستمزدها که تا ۲۵ درصد بالاتر رفته و همچنین قیمت سایر نهادها امکان افزایش قیمت البته بعد از بررسی ها وجود دارد.
ستاد کنترل تنظیم بازار قبلاً مصوب کرده بود قیمت محصولات لبنی تا ۱۵ فروردین ۹۲ افزایش نیابد