سعید مدنی در نشست مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا با بیان این که سال جاری سال بهره وری و نتیجه گرایی در سایپا خواهد بود اظهار کرد: تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ به عنوان اولویت اصلی سایپا محسوب شده و تمامی بخش ها از قبیل زنجیره تامین و تولید کنندگان برای دستیابی به این هدف تلاش خواهند کرد.

وی افزود: استقرار دولت تدبیر و امید و برنامه ریزی و سیاست گذاری های اصولی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع موجب شده مقوله تولید در خودروسازی ها با ثبات و روند روبه رشد مواجه شود.

وی با اشاره به این که سیاست های داخلی مجموعه گروه سایپا در سال قبل نظیر کاهش هزینه ها، فروش کنترل شده دارایی های مازاد و راکد، افزایش حس مشارکت و مسئولیت پذیری کارکنان و همچنین هدایت سرمایه ها به تولید موجب بهبود کلی شرایط گروه خودروسازی سایپا شد، تصریح کرد: در سال جاری نیز ورود ۳ یا ۴خودرو جدید به سبد محصولات سایپا امکان جهش مجموعه را فراهم خواهد کرد.

مدنی در خصوص سایر برنامه های گروه سایپا برای سال جاری گفت: در زمینه تولید خودرو، شرکت های پارس خودرو، سایپا کاشان، زامیاد، سایپا دیزل، بن رو و ایران کاوه با برنامه ریزی های گسترده، تولید محصولات جدید و عمل به تعهدات خود را در دستور کار قرار خواهند داد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به برنامه های ثمر بخش این گروه برای توسعه سبد محصولات افزود: خوشبختانه تولید محصولات جدید که در گذشته به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شد در حال حاضر مبدل به یک برنامه پویا و موثر در گروه شده و برهمین اساس امسال هم این روند ادامه خواهد یافت.

وی اظهار کرد: افزایش عمق داخلی سازی محصولات جدید به عنوان عامل رونق کسب و کار در شرکت های زنجیره تامین و سودآوری بیشتر برای گروه باید دردستور کار قرار گیرد.

مدنی در خصوص برنامه های گروه خودروسازی سایپا برای صادرات به بازارهای خارجی نیز گفت: امسال برنامه صدور ۵۸ هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار دارد که این تعداد ۵ برابر خودروهای صادر شده در سال ۹۲ است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در خاتمه با اشاره به احیای شورای سیاست گذاری صنعت خودرو همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید این اقدام را بسیار مفید و موثر دانست و گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت با حذف قوانین ضد تولید ضمن ایجاد فضای مناسب برای تولید کننندگان داخلی امیدواری های زیادی را در زمینه بهبود کلی شرایط در سال جاری ایجاد کرده است.