به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، متوسط قیمت هر متر مربع در هنگ کنگ رقمی در حدود ۷۲۰۰ پوند معادل ۱۱ هزار دلار است. همچنین متوسط اندازه هر ملک در این شهر حدود ۵۲۰۰ متر مربع است. به این ترتیب متوسط قیمت هر ملک در این شهر بندری بیش از ۵۷ میلیون دلار است که گران ترین رقم در جهان محسوب می شود. توکیو، پایتخت ژاپن با متوسط قیمت هر متر مربع ۵۰۰۰ پوند(حدود ۷۶۰۰ دلار) و لندن، پایتخت انگلستان نیز با متوسط قیمت هر متربع ۳۵۰۰ پوند(حدود ۵۳۰۰ دلار) رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. متوسط اندازه هر ملک در دو شهر فوق به ترتیب ۱۶ هزار متر مربع و ۷۹۰۰ متر مربع است.

همچنین شهرهای پاریس با ۲۹۰۰ پوند(۴۴۰۰ دلار)، مسکو با ۲۸۰۰ پوند(۴۲۵۰ دلار)، نیویورک با ۲۷۰۰ پوند(۴۱۰۰ دلار)، شانگهای با ۱۴۰۰ پوند(۲۱۲۵ دلار)، سنگاپور با ۱۲۰۰ پوند(۱۸۲۰ دلار)، بمبئی با ۶۴۰ پوند(۹۷۰ دلار) و سیدنی با ۵۸۰ پوند(۸۸۰ دلار) متوسط قیمت هر متر مربع رده های چهارم تا دهم گران ترین شهرهای جهان را بدست آوردند. متوسط اندازه هر ملک در شهرهای فوق به ترتیب معادل ۱۰ هزار و ۸۰۰،۴۶۰۰، ۶۵۰۰،۵۴۰۰، ۱۲ هزار و ۳۰۰،۶۸۰۰ و ۱۹ هزار ۴۰۰ متر مربع است.