ملت ایران: سیدهادی حسینی، درباره بودجه ۹۲، گفت: بودجه سال جاری کشور انقباظی است که ضعف بودجه محسوب نمی شود اما اشکالات دیگری دارد از جمله آنکه بودجه سال جاری براساس آمایش سرزمینی تدوین نشده و همان بودجه سال گذشته با درصد تغییرات جزئی است که به عنوان سند مالی یکساله کشور ارایه شده است.
نماینده مردم قائمشهر بیان کرد: بودجه باید براساس نگاه ملی و نیاز داخلی کشور تنظیم شود و این اشکالات بر بودجه ۹۲ مترتب است.
وی با بیان اینکه مجلس نمی تواند تغییرات عمده ای در بودجه ۹۲ ایجاد کند، تصریح کرد: بودجه از نظر زمانی بسیار دیر ارایه شده و همین امر روند رسیدگی در مجلس را با اشکلاتی مواجه خواهد کرد و حداکثر باید تا پایان اردیبهشت مصوب شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که مجموعه اقدام های انجام شده در سال ۹۱ را مناسب ارزیابی می کنید، خاطرنشان کرد: به اندازه کافی برای حمایت از بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور تلاش صورت نگرفت و با وجود تاکید بر ضرورت استفاده از تولیدات داخلی بسیاری از مواد اولیه خام فروشی شد.

نقش تحریم ها در بسیاری از بخش های اقتصادی باید ناچیزباشد

حسینی تصریح کرد: نقش تحریم ها در کشاورزی و شیلات نباید قابل توجه باشد اما در این بخش ها نیز ضعفهایی دیده شد و نارسایی هایی که از سال های گذشته وجود داشت ادامه یافت.
وی عنوان کرد: بیش از ۹۰درصد تولیدات خودروسازی وابسته به مواد اولیه داخلی است و مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و پلاستیکی و بسیاری از مواد اولیه دیگر از محل تولیدات داخلی است و نقش تحریم ها در افزایش قیمت آنها ناچیز است.
رییس جمهور آینده توانایی کار اجرایی را داشته باشد

حسینی درباره ویژگی های رییس جمهور آینده کشور نیز گفت: رییس جمهور آینده کشور در درجه اول باید آگاه و عاقل باشد و باید توانایی لازم را برای امور اجرایی کشور داشته و از افراد توانا در اداره کشور بهره گیرد یا از مشاوره آنها استفاده کند.
وی اضافه کرد: رییس جمهور کشورباید برنامه محور باشد و با وجود ضعف هایی که ممکن است به قانون وارد بداند الزام به اجرای برنامه داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ولایت مداری از دیگر ویژگی های رییس جمهوری است، گفت: رییس جمهور باید مطیع ولایت باشد و این قدرت و وزن سیاسی را برای ریاست جمهوری ملت ایران داشته باشد.
بهبود مناسبات ایران با سایر کشورها با رییس جمهوری قوی
وی عنوان کرد: اگر رییس جمهور از این ویژگی ها برخوردار باشد می تواند رایزنی های مناسبی را در سطح جهانی برای مردم ایران به انجام رساند و در عرصه بین الملل نیز به بهبود مناسبات ایران با سایر کشورها نقش مهمی ایفا کند.