ملت ایران: قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار با وجود تعطیلات نوروز امروز در هشتمین روز فروردین به قیمت ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
در هشتمین روز از اولین ماه سال ۹۲ قیمت سکه با توجه به روند افزایشی نرخ طلا، روند زیر را در پیش گرفته است.
نرخ سکه در حال حاضر به شرح زیر است:

سکه امامی برای فروش یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، خرید یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم برای فروش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، خرید یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان
نیم سکه برای فروش ۷۲۰ هزار تومان، خرید ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه برای فروش ۴۲۰ هزار تومان، خرید ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی برای فروش ۳۰۰ هزار تومان، خرید ۲۸۰ هزار تومان

این خبر حاکیست؛ قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار با وجود تعطیلات نوروز امروز در هشتمین روز فروردین به قیمت ۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
همچنین، قیمت هر مثقال طلا هم اکنون به رقم ۵۹۱ هزار تومان رسیده است.