ملت ایران: علی نیکزاد در حاشیه بازدید از مسکن مهر پردیس بیان کرد: واحدهای مسکن مهر با همه امکانات زیربنایی، رفاهی و آموزشی تحویل می شود.

وی همچنین از تحویل ۹۵ هزار واحد مسکن مهر در پرند و نیز ۵۰ هزار واحد در هشتگرد تا پایان سال جاری به متقاضیان خبر داد.

نیکزاد گفت: وام خرید مسکن همچنان ۲۰ میلیون تومان است اما وام ساخت مسکن تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و همچنین در سال گذشته ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۷۲۰ هزار واحد شهری تحویل مردم شد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ۱۹ بیمارستان، ۷۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و بزرگراه و راه آهن و فاز اول توسعه بندرشهیدرجایی در سال گذشته به پایان رسید.

نیکزاد با اشاره به ظرفیت کانتینری بنادر در سال گذشته گفت: این ظرفیت به به ۷،۱ میلیون کانتینر افزایش یافته و حدود ۴۰۲ میلیون نفر - مسافر و ۲۶۹ میلیون تن بار هم جابجا شد.

وی افزود: هشت هزار وسیله نقلیه عمومی نوسازی و ۱۸ فروند هواپیما وارد ناوگان هوایی شده است و به گفته وزیر راه و شهرسازی ۲۴۵ دستگاه لوکوموتیو، واگن مسافری و باری نیز در سال گذشته وارد ناوگان ریلی کشور شد.