علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال فارس که گزارش نمایندگان مجلس عنوان کرده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، اظهار داشت: دولت هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال ۹۲ جزو معدود و می‌توان گفت تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته است.

وزیر اقتصاد افزود: نه تنها برداشتی نداشته که برعکس، براساس تکالیف منابع نفت را به صندوق واریز کرده و خبری که منتشر شد از روی ناآگاهی بوده است.

وی تأکید کرد: ۴ میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از درآمد نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده است.

طیب‌نیا تاکید کرد: هیچگونه تعرضی به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد، حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.