به گزارشملت ایرانبه نقل ازافکارنیوز،بنابراین این بررسی ها نشان می دهد که قیمت خودرو در شرایط فعلی نسبت به قیمت سکه افزایش پیدا نکرده است و کسانیکه سکه های خود را در سال ۹۰ برای خرید خودرو نفروخته اند و در حال حاضر قصد فروش آنها را برای خرید خودرو دارند، سود کرده اند.

بررسی قیمت خودروهای پرفروش بازار براساس نرخ سکه در سال ۹۰ و ۹۱(تومان)، نشان می دهد که اگر در سال گذشته که قیمت پراید در مرز ۹ میلیون قرار داشت ۱۶ سکه تمام بهارآزادی را می فروختید می توانستید یک پراید ۱۳۲ را صاحب شوید در حالیکه اگر امروز سکه دارید و قصد کرده اید خودرو بخریدمی توانید تنها با فروش ۱۲ سکه تمام بهار آزادی صاحب یک دستگاه پراید شوید.

اگر امروز بخواهید سکه های خود را بفروشید و مگان بخرید باید حدود ۹ سکه کمتر از سال گذشته بفروشید تا بتوانید صاحب یک دستگاه مگان ۲۰۰۰ شوید.
براساس برآوردهای صورت گرفته در زمانی که متوسط نرخ سکه تمام بهار آزادی ۵۶۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده شما می توانستید یک مگان ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را با فروش حدود ۶۵ سکه تمام بخرید در حالیکه امروز اگر قصد خرید مگان دارد باید ۵۶ سکه تمام بهار آزادی را بفروش برسانید.
در حال حاضر قیمت مگان در کارخانه ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲، در سال گذشته ۱۵ میلیون تومان به فروش می رسید در حالیکه در شرایط فعلی قیمت کارخانه این خودرو به ۲۹ میلیون تومان رسیده است. اگر قصد خرید ۲۰۶ تیپ ۲ دارید والبته اگر بتوانید با قیمت کارخانه آن را بخرید باید ۲۲ سکه تمام بهار آزادی را بفروش برسانید در حالیکه در سال گذشته می توانستید با فروش حدود ۲۷ سکه تمام بهار آزادی صاحب این خودرو شوید.
تندر۹۰ E۲، از جمله خودروهای پرطرفداری است که شاید پارسال کمتر کسی تصور می کرد این خودروی ۱۶ میلیون تومانی یکباره به ۳۵ میلیون تومان برسد.
با اینحال اگر امروز قصد خرید این خودرو را دارید بایدحدود ۲۶ سکه تمام بهار آزادی را بفروشید که البته در سال گذشته با همان نرخ ۱۶ میلیون باید ۲۹ سکه تمام بهار آزادی را می فروختید تا این خودرو را صاحب شوید.
سمند LX در سال ۹۰،۱۵ میلیون تومان بفروش می رسید در حالیکه تحویل کارخانه این خودرو به ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین اگر در سال گذشته قصد خرید این خودرو را داشتید می توانستید با فروش حدود ۲۷ سکه صاحب این خودرو شوید در حالیکه در حال حاضر شما می توانید با ۸ سکه کمتر از سال گذشته صاحب یک دستگاه سمند شوید. در حال حاضر یک سمند را می توانید با فروش ۱۹ سکه تمام بهارآزادی صاحب شوید.