رئیسسازمان هدفمندسازی یارانه‌هاگفت: سی و هشتمین مرحلهیارانه نقدی(مربوط به فروردین) ساعت ۲۴ فردا شب ۲۱ / ۱ / ۹۳(پنجشنبه) به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

اکبر ایزدی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ رقم یارانه نقدی را همچون ماه‌های قبل به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال اعلام کرد.