به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، هر ساله با آغاز سال جدید قوه قضاییه میزان دیه را افزایش می دهد.

برای سال جدید نیز شنیده شده که میزان دیه کامل با افزایش حدودا ۳۰ درصدی از ۱۵۴ میلیون تومان در ماه حرام به حدود ۲۰۳ میلیون تومان در ماه حرام افزایش خواهد یافت.

افزایش میزان دیه رشد هزینه شرکت های بیمه گر را به دنبال خواهد داشت و این شرکت ها نیز هزینه برخی خدمات خود به ویژه بیمه شخص ثالثخودروها را افزایش می دهند.

البته میزان رشد نرخ بیمه شخص ثالثخودروها کمتر از میزان افزایش دیه است به گونه ای که سال گذشته که دیه حدود ۲۵ درصد افزایش یافت میزان رشد نرخ حق بیمه شخص ثالثخودروها کمتر از این مقدار بود.

با توجه به آنکه شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودروها محصولات خودرو را با بیمه شخص ثالثعرضه می کنند این شرکت ها نیز هم اکنون در انتظار اعلام رسمی نرخ دیه در سال جدید و تعیین نرخ جدید بیمه شخص ثالثخودروها هستند.

از آن سو نیز برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بیمه شخص ثالثباید در حدی باشد که دارندگان خودرو بتوانند نسبت به دریافت الحاقیه و انعقاد قرارداد جرید برای خرید این خدمات اقدام کنند.

نرخ بیمه شخص ثالثخودروها توسط دولت تعیین شده و به شرکت های بیمه گر ابلاغ می شود که البته میزان آن در خودروهای مختلف با توجه به متغیرهای مختلفی چون ارزش خودرو و حجم موتور آن متفاوت است