براساس این اطلاعیه به آگاهی سرپرستان خانوار مشمول طرح دریافتسبد کالای رایگانکه تا بحال فرصت مراجعه برایدریافت سبد کالارا پیدا نکرده اند، می رساند که با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا آخر سال نسبت به مراجعه به مراکز توزیع و دریافت کالاهای موضوع طرح، اقدام نمایند.
به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین این افراد بایستی ضمن اطمینان از شمولیت دریافت سبد کالا از طریق:
۱ - شماره تلفن ثابت ۸۴۸۰۲۲۲۲-۰۲۱(۹۰ خط)
۲ - مراجعه به درگاه اینترنتی www. yaranehkala. ir
۳ - ارسال کدملی از طریق پیامک به شماره های ۵۰۰۰۴۹۹ یا ۷۰۰۷۹۹
۴ - ارسال کد ملی به شماره #۷۹۹* از طریق تلفن همراه
برای دریافت سبد کالا به فروشگاههای اعلام شده قبلی مراجعه نمایند. در ضمن مجموعه فروشگاه های اتکاء کمافی السابق نیز آمادگی تحویل سبد کالا را به مشمولین طرح دارا می باشد.
در صورت وجود هرگونه مشکل در دسترسی به کالا از طریق تلفن گویای شبانه روزی ۱۲۴ در سراسر کشور تماس بگیرید.