دوشنبه ۱۹ اسفند ماهقیمت‌انواعطلا،سکه و ارزدر بازار داخلی از ثبات نسبی برخوردار است. در حالی که دیروز تمامی قیمت‌ها به غیر از اونس جهانی روند کاهشی داشته است امروزقیمت انواع طلاثابت و قیمت انواع سکه به غیر از ربع سکه افزایش یافته است.

قیمت انواع ارز نیز امروز نسبت به روز گذشته بین ۳۵ تا ۴۰ تومان افزایش یافته است.

در حال حاضر قیمت اونس جهانی کاهش یافته ولی قیمت طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا ثابت مانده است.

قیمت سکه تمام طرح جدید ۹۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و نیم سکه ۴۹۹ هزار تومان است.

نوع طلا قیمت دوشنبه تفاوت قیمت نسبت روز گذشته
هرگرم‌ طلای ۱۸عیار ۹۸هزار و ۴۵۸ تومان بدون تغییر
هر مثقال طلا ۴۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بدون تغییر
اونس جهانی ۱۳۳۴ دلار و ۲۰ سنت ۶ دلار و ۳۰ سنت کاهش
نوع سکه
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۶۷هزار و ۵۰۰ تومان ۵۵۰۰ هزار تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۶۳هزار تومان ۱۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۴۹۹ هزار تومان ۱۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۲۹۶ هزار تومان بدون تغییر
یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان ۲۰۰۰ تومان افزایش
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۰۵۷ تومان ۳۵ تومان افزایش
یورو ۴۲۲۰ تومان ۴۰تومان افزایش