امیررضا ارزائی ممقانی گفت: امسال قیمت هر کیلوگرم آجیل شور معمولی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و آجیل درجه یک(مرغوب) بین ۳۵ تا ۶۵ هزار تومان در واحدهایخشکباربه فروش می رسد. سال گذشتهقیمتهر کیلوگرمآجیلمعمولی ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان و آجیل درجه یک(مرغوب) بین ۶۵ تا ۹۰ هزار تومان بوده است.
او گفت: امروز نرخ هر کیلوگرم پسته درجه یک اکبری در سطح شهر بین ۴۲ تا ۵۲ هزار تومان، مغز گردو ۳۷ تا ۶۴ هزار تومان، انجیر بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان و بادام درختی ۳۸ تا ۴۸ هزار تومان در نوسان است.
رئیس اتحادیه خشکبار کشور به خریداران، مصرف آجیل با شوری کم را توصیه کرد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار حد استاندارد مصرف نمک برای خشکبار تدوین شد که تاکنون استاندارد حدود ۱۰ تا ۱۵ قلم خشکبار همچون پسته، تخمه آفتابگردان و بادام هندی تدوین شده است. همچنین براساس این استاندارد باید برای مغزهای نمک استاندارد ۳ تا ۴ درصد، تخمه آفتابگردان بین ۱۰ تا ۱۲ درصد استفاده شود.
به گفته ارزائی ممقانی، برخی از واحدهای صنفی متخلف از میزان نمک بیش از حد استاندارد برای خشکبار استفاده می کنند که باعثبروز بیماری و مشکلاتی برای مصرف کنندگان می شود که با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد.